Menu
søg

Vi kæmper for mangfoldighed i alle regnbuens farver

02-06-2018

Af Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus og Tine Kristensen, forperson for LGBT+huset i Aarhus

Regnbuen på taget af Aros er på mange måder blevet et symbol for Aarhus. Og lørdag den 2. juni, når byen er malet i regnbuens farver, og der er folkefest i gaderne, viser århusianerne hvorfor.

Aarhus Pride er en dag, hvor vi fejrer mangfoldigheden i Aarhus. Det er en festdag, hvor vi fejrer retten til at være den, man er, og elske den, man vil. At blive accepteret og værdsat - uanset hvordan vi ser ud, hvor vi kommer fra, og hvem vi er.

Og her i Smilets by er der god grund til at smile. Aarhus Pride er med til at sætte Aarhus på landkortet som en mangfoldig og rummelig by. At man år efter år formår at skabe en af de største folkefester i byen, viser, at vi i Aarhus har et alsidigt og blomstrende LGBT+ miljø. Det skal vi fejre og værne om. Men samtidig er det afgørende, at vi i fællesskab løser de udfordringer, der er på området.

For hvis man dykker ned i tallene, så viser det sig, at LGBT-personer oftere end heteroseksuelle oplever diskrimination, ensomhed og hate crimes. Det er desværre heller ikke uvant, at LGBT-personer møder modstand og diskrimination fra deres egen familie og nærmiljø. I Aarhus vil vi gøre, hvad vi kan for at tage hånd om disse udfordringer. Et skridt på vejen er at etablere et hus for mennesker med LGBT-baggrund. Et LGBT+hus, der arbejder med oplysning og åbenhed omkring LGBT-personer. Og et LGBT+hus, der kan skabe tryghed, dialog, sikre relevant sundhedsinformation og ikke mindst udgøre et samlingssted og fællesskab.

Fællesskaber er en vigtig del af alle menneskers liv, og vi håber, at et LGBT+hus kan danne rammen for et forpligtende fællesskab i LGBT-miljøet. I huset skal man kunne møde ligesindede, der oplever de samme udfordringer som en selv, og som man kan spejle sig i. Derfor støtter byrådet oprettelsen af et LGBT+hus, og derfor arbejder byrådets Mangfoldigheds- og Ligestillingsudvalg videre med at skabe debat om rummelighed og lige muligheder i Aarhus.

Den 2. juni behøver vi ikke gå op i regnbuen for at se byen badet i alle regnbuens farver. Regnbuefesten og paraden er nemlig en tydelig og synlig markering af et mangfoldigt fællesskab, der gør os til en stærk by. Det er en dag, hvor vi omfavner hinandens forskelligheder, og hvor vi minder hinanden om, at Aarhus er og skal være en tolerant og inkluderende by, der rummer alle. Vi er alle en del af Aarhus.