Menu
søg

Borumvej skal gøres cykelsikker

02-05-2018

Det er vigtigt, at borgere i alle dele af Aarhus Kommune trygt kan vælge cyklen som transportmiddel. Det mener Socialdemokratiet i Aarhus Byråd, der vil imødekomme Borum fællesråds ønske og anlægge en cykelsti langs Borumvej i forbindelse med udvidelsen af Viborgvej.

Borumvej er utryg at færdes på som cyklist. Det mener det lokale fællesråd i Borum, der har peget på, at der bør anlægges en cykelsti langs vejen. Det ønske bakker Socialdemokratiet op om, og har derfor nu foreslået byrådet, at der i forbindelse med udvidelsen af Viborgvej til en 4-sporet vej samtidig anlægges en cykelsti langs Borumvej.

”Borgerne i Borum har arbejdet for en cykelsti siden 1989. Jeg mener denne cykelsti er meget vigtig, da det er en farlig vejstrækning. I efteråret lavede borgerne en stor spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af de mange besvarelser viste, at 99% mener, at Borumvej er meget farlig at færdes på, når man cykler eller vandrer”, siger byrådsmedlem Lone Hindø.

Ifølge Lone Hindø er cykelstien afgørende for borgernes tryghed:

”Det er vigtigt, at borgere i alle dele af kommunen trygt kan vælge cyklen som transportmiddel. Derfor bakker vi op om Fællesrådets ønske om at gøre strækningen mere cykelsikker og foreslår, at der anlægges en cykelsti på Borumvej”, siger hun.

Ango Winther, der er næstformand i teknisk udvalg og oplandsordfører for Socialdemokratiet mener også, at cykelstien kan være med til at binde kommunen tættere sammen.

”Det er vigtigt, at vi etablerer cykelstier i alle dele af kommunen, det er nemlig med til at forbedre infrastrukturen og binde kommunen tættere sammen. Cykelstien langs Borumvej vil have en stor positiv betydning for borgerne i Borum, da den både binder Borum tættere sammen med midtbyen, men også andre lokalområder som eksempelvis Tilst, hvor der er arbejdspladser, indkøbsmuligheder og uddannelsesinstitutioner”, siger han.

Udvidelsen af Viborgvej er sikret gennem budgettet for 2018 og 2019.