Menu
søg

Socialdemokratiet: vi skal huske kvinderne ved navngivning af veje

07-04-2018

Efter en optælling i kommunen har byrådsmedlem Lone Hindø kunne konstatere, at blot 7,3% af vejene i Aarhus kommune, som er opkaldt efter personer, i 2018 bærer navne på kvinder. Socialdemokratiet foreslår derfor nu, at der skal findes en ny model, som bl.a. kan skabe mere lighed i vejnavngivningen.

I Aarhus er veje, gader, torve og pladser opkaldt efter nogen eller noget. Det kan være både naturmæssige lokaliteter, et fuglekvarter eller veje, der er opkaldt efter mænd og kvinder. Men navngivningen af vejene i kommunen afspejler også en ulighed mellem kønnene. Det har byrådsmedlem Lone Hindø konstateret efter en optælling i kommunen. I 2003 var antallet af veje opkaldt efter kvinder på 1,8%, mens den i 2018 var steget til 7,3%. Ifølge Lone Hindø er vi på vej i den rigtige retning, men det er problematisk, at der stadig eksisterer en så stor ulighed.

”Vejskiltene er vores bys hukommelse og identitet – en måde at huske og hylde de personer, der har haft stor betydning for vores by og vores land. Derfor synes jeg også, at det er problematisk, når vi stadig ser en så stor ulighed mellem kønnene i vejnavngivningen”, siger Lone Hindø.

Lone Hindø, udvalgsformand i Sundhed og Omsorg og Ango Winther, næstformand i teknisk udvalg, mener, at man i Aarhus kan lade sig inspirere af, hvordan man gør i andre kommuner. Derfor har de nu sendt forslag til byrådet om at undersøge, hvilke modeller man har i andre kommuner. I blandt andet Københavns Kommune har man et egentlig vejnavnenævn, der består af medlemmer fra Borgerrepræsentationen, og som har til opgave at beslutte, hvordan og hvad veje, gader og torve skal navngives.

”Det er vigtigt, hvordan vi fremadrettet moderniserer vejnavngivningen. Det har nemlig en stor symbolsk betydning, hvad vi kalder vores pladser, torve, gader og veje. Derfor mener vi, det er fornuftigt at undersøge, hvordan man gør i andre kommuner, og der er Københavns Vejnavnenævn bestemt en mulig løsning, der kan være med til at skabe mere lighed i vejnavngivningen”, siger Ango Winther.