Menu
søg

Visioner for Aarhus

02-01-2017 af Jacob Bundsgaard, borgmester (S)

Vi skal udvikle byen som et åbent, mangfoldigt og internationalt orienteret vidensamfund med plads til alle.

Det er nytår og tid til at se ind i fremtiden, vurdere muligheder og udfordringer. Tegne visionerne for det moderne Aarhus.

Optimismen er tydelig. Aarhus oplever netop nu et historisk stort byggeboom. Kraner præger bybilledet og viser stor aktivitet overalt i byen. Tallene for ledighed dokumenterer, at Aarhus klarer sig bedre end mange andre byer. Men bagved de anonyme tal står også mennesker, som i øjeblikket oplever en anderledes virkelighed. Mænd og kvinder, nyuddannede eller erfarne, mødre og fædre ramt af arbejdsløshed og bekymring for fremtiden.

Det er ingen hemmelighed, at vi befinder os i en af de værste økonomiske kriser siden Anden Verdenskrig. Alt for mange oplever i denne tid usikkerhed om deres job, og mange nyuddannede kan ikke få foden ind på arbejdsmarkedet. Der er i det nye år ingen opgave, der er vigtigere end at sikre, at byens høje aktivitet og optimisme også skaber job og vækst uden for de områder, der nyder godt af den høje byggeaktivitet.

Gode produktionsrammer
Vi skal derfor gøre en særlig indsats for at skabe produktionsarbejdspladser, sikre gode rammebetingelser for at starte produktion i Aarhus, have fokus på at integrere mere viden i produktionen samt arbejde på en stærk og velfungerende infrastruktur. Samtidig vil vi styrke indsatsen for at oprette flere praktikpladser.

Særligt er der behov for en indsats for de mange nyuddannede, som står med friske kompetencer, men få jobmuligheder. Vi må ikke risikere, at deres talenter bliver spildt. Derfor vil Aarhus Kommune som byens største arbejdsplads gå foran og blandt andet ophæve det nuværende ansættelsesstop for at give jobåbninger til nyuddannede. Jeg opfordrer til, at private virksomheder vil være med til at løfte det fælles ansvar og også åbne muligheder for nyuddannede.

Den offentlige sektor
Den nuværende krise har gjort det klart, at udvikling af den offentlige sektor fremover skal ske inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Det stiller store krav til nytænkning og innovationskraften i Aarhus Kommune som organisation. Eksempelvis vil vi sammen med private firmaer satse målrettet på velfærdsteknologi for at fastholde kvaliteten i vores velfærd, og på den måde kan vi i fællesskab udvikle løsninger, som rummer erhvervsmæssige muligheder og nye job i vores virksomheder.

I den moderne kommune vil vi også i stigende omfang benytte os af digitalisering og nye it-løsninger. Men ny teknologi gør det ikke alene; vi må også turde gøre op med vante forestillinger og snarest muligt forny kommunens styreform. Det vil give en klar og tydelig politisk ansvarsfordeling og bringe de menige byrådsmedlemmer tættere på de politiske beslutninger, hvilket vil være til gavn for demokratiet. Desuden vil en ny styreform give mulighed for markante administrative effektiviseringer og en højere grad af fælles retning forvaltningerne imellem.

En frivillig indsats
Et stærkere lokalt demokrati og mere forpligtigende borgerinddragelse er samtidig en forudsætning for at forme et civilsamfund, hvor flere yder en frivillig indsats. Det bliver der behov for, når den offentlige sektor vedvarende er under pres, og den enkeltes ansvar kommer mere i fokus.

Danmark og Aarhus er et af de mest trygge og sikre steder i verden. Det er vi i kraft af, at der ikke er for stor afstand mellem mennesker, og fordi vores bys historie, natur og kulturliv giver os identitet, inspiration og udfoldelsesmuligheder. Det skal vi værne om, og vi skal sætte ind for at skabe gode lokalområder med fællesskaber, hvor man kan trives og føle sig tryg.

Aarhus vil også i fremtiden være meget attraktiv, hvis vi fortsat forstår at udvikle byen som et åbent, mangfoldigt og internationalt orienteret vidensamfund. Med plads til alle, muligheder for alle og brug for alle.