Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Et bredt budgetforlig i social balance trods sparetider

Kære Socialdemokrat i Aarhus

Budgetforliget for 2016-2019 er nu forhandlet på plads. Det er lykkes at lave et bredt forlig med alle partier i byrådet undtagen Enhedslisten og Liberal Alliance. Et budgetforlig i social balance, hvor der er styr på økonomien, og hvor vi - trods regeringens omprioriteringsbidrag - fortsat investerer i byen, så den ikke går i stå. Aarhus Kommune skal spare, men med dette budgetforlig lykkes det os at fastholde fokus på vækst og udvikling.

Vi har i de seneste år ført en ansvarlig økonomisk politik, men skal alligevel reducere udgifterne med 52 mio. i 2016 stigende til 481 mio. i 2019 for at leve op til regeringens omprioriteringer. Vi har derfor i forhandlingerne lagt vægt på, at besparelserne skal gå mindst muligt udover kernevelfærden og den borgernære service. Derfor har vi i budgetforliget fokus på finde nye veje til at få mere velfærd for pengene.

Et løft til handicapområdet
En klar socialdemokratisk prioritering har hele tiden været at friholde et af de i forvejen mest pressede områder – handicapområdet. Derfor har vi sikret, at både børn- og voksenhandicapområdet friholdes besparelserne, og vi har endda tilført ekstra midler til begge. Der tilføres 6 mio. om året til børnehandicapområdet, mens voksenhandicapområdet tilføres 16 mio. om året. Midler som bl.a. kan bruges til, at voksne med handicap igen kan komme på ferie. Derudover har ventelisten til handicapboliger været for lang. Det gør vi noget ved og opfører flere almene handicapboliger.

Styrket infrastruktur og flere boliger
Vi bliver hvert år 4000 flere aarhusianere. Det medfører et øget pres på vores infrastruktur, men også på muligheden for at finde en bolig, der er til at betale. Derfor skal vi investere, for at byen ikke går i står. Det gælder både boliger, infrastruktur og erhvervsliv, så der er job til dem, som flytter til byen. Derfor opfører vi 1600 nye almene familieboliger i kommunen over de kommende år, og vi udmønter samlet 468 mio. kr. frem til 2019 for at forbedre fremkommeligheden og infrastrukturen i byen. Det betyder bl.a., at Viborgvej kan udvides til fire spor, at letbanens etape to kan forlænges fra Gellerup til Brabrand, samt at vi kan udarbejde en ny Cykelhandlingsplan.

Bedre forhold for erhvervsliv og iværksættere
Det er vigtigt med gode rammer for erhvervslivet, så Aarhus får del i væksten og arbejdspladserne, som følger med. Det glæder mig derfor, at vi i budgetforliget har fokus på at forbedre byggesagsbehandlingen, skabe flere kontakter mellem kommune og erhvervsliv og har afsat 1. mio. i budgetperioden til at understøtte start-up- og iværksættermiljøer i byen.

Tilsvarende så betyder de store investeringer i infrastrukturen meget for erhvervslivet og fremkommeligheden i byen. Der er udover de allerede nævnte planer afsat yderligere midler for fremadrettet at kunne realisere Beder-Bering vejen. Den er endnu ikke fuldt finansieret, men vi har taget hul på en opsparing og afsat de første 100 mio.

Mere rengøring og varm mad til de ældre
Der er heldigvis flere ældre, som vælger at leve deres alderdom i Aarhus Kommune. Det betyder, at vi som kommune skal sikre, at de får en værdig omsorg og pleje. Det glæder mig derfor, at der er fundet midler til at give et rengøringsløft, så de ældre, som i dag er visiteret til rengøring, bliver tilbudt fem minutter ekstra om ugen og muligheden for i højere grad selv at beslutte, hvordan tiden skal fordeles. Halvdelen af oplevelsen ved at spise er duften af maden. Det gælder særligt for ældre mennesker, hvor det måske kniber med appetitten. Derfor har vi afsat 2,5 mio. årligt til sikre, at de ældre kan vælge at få leveret varm mad hver dag.

Nu går arbejdet i gang med at finde besparelser i de enkelte afdelinger, som byrådet efterfølgende skal tage stilling til. Det bliver en proces, som først afsluttes på byrådsmødet den 3. februar 2016, og som I selvfølgelig vil blive orienteret om løbende.


Venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Borgmester 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.