Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Aarhus skal være hjertestarterby nummer ét

Omkring 3500 danskere falder hvert år om med et hjertestop, og de borgere fortjener de bedste chancer for at blive genoplivet. Her er en hjertestarter nøgleordet. En hjertestarter kan være afgørende for liv og død, og den skaber samtidigt tryghed i det offentlige rum.

Hjertestartere bliver nu en del af Aarhus Kommunes krav i forbindelse med udstedelser af byggetilladelse til større byggerier i det offentlige rum, hvor der ikke i umiddelbar nærhed allerede er en offentligt tilgængelig hjertestarter. På større byggepladser skal det således være et krav, at der - efter en byggetilladelse er givet - opstilles en offentligt tilgængelig hjertestarter. Efter byggeriet er færdiggjort skal hjertestarteren være en del af bygningen og være offentligt tilgængelig døgnet rundt. Aarhus Kommune selv begynder nu at placere hjertestartere udenpå de kommunale bygninger i stedet for inden i, så de altså bliver tilgængelige, også udenfor kommunal åbningstid.

Erhvervslivet i byen har taget meget positivt imod forslaget. Flere har faktisk ment, at ideen var så god, at de er gået skridtet videre. Flere byggepladser vil nu opstille beredskabscontainere, som ikke blot skal indeholde hjertestartere, men også andet vigtigt redningsmateriel, som redningsbårer og generelt førstehjælpsudstyr. Skulle der ske en ulykke på arbejdspladsen, kan man altså langt hurtigere, og mere effektivt end tidligere, hjælpe den pågældende kollega, som er kommet til skade.

”Det har været vigtigt for os Socialdemokrater at gøre det nemmere at redde menneskeliv. Både på arbejdspladsen, men også for helt almindelige aarhusianere”
forklarer Camilla Fabricus, som er en af idehaverne til projektet.

Socialdemokraterne har et ønske om at sætte fokus på sikkerhed og førstehjælp.
Derfor er man gået i gang med at undersøge, om Socialdemokraterne i byen skal begynde at lave førstehjælpskurser for dets mange medlemmer, så alle har de nødvendige redskaber til at redde et medmenneske. Hvis et førstehjælpskursus har interesse, kan man altså skrive en mail til Camilla Fabricius på cfj@byr.aarhus.dk, for så vil hun undersøge, om det er noget, der har interesse for partiets mange medlemmer.

Hvis man ellers går og overvejer, hvor disse hjertestartere så er placeret i byrummet, kan man læse mere på nedenstående link, og ligeledes hente Trygfondes App, som kan guide én til nærmeste hjertestarter.

Læs mere her


 
Måltal får ikke mennesker i arbejde. Det kræver handling!

Skrevet af Hans Halvorsen og Anette Poulsen

Venstre, med Lene Horsbøl i spidsen, har i de forgangne uger kritiseret hele Aarhus kommunens målsætning, om at have en lavere gennemsnitlig andel af permanente kontanthjælpsmodtagere end de seks største byer i landet. Horsbøl mener ikke, at det er en reel målsætning, selvom Venstre sammen med resten af byrådet har vedtaget dette mål.

Naturligvis mener vi socialdemokrater også, at der skal laves en yderligere indsats for at få mennesker, som har været på kontanthjælp i arbejde. Vi tror bare ikke på, at nye måltal er løsningen, når vi skal flytte folk fra kontanthjælp til en arbejdsplads. Midlerne kan bruges bedre.

En del af de 443 Aarhus-borgere, som har været på kontanthjælp i mere end 10 år, er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Et måltal skaber ikke arbejdspladser til dem. Mange af disse har ingen uddannelse, snakker og skriver dårligt dansk og vil i det hele taget få meget svært ved at tjene til sin egen løn på en arbejdsplads, hvis status quo bevares.
Derfor ønsker vi Socialdemokrater at igangsætte initiativer i stedet for måltal. Lad os forsøge, at få nogle af disse mennesker over i fleks- eller skånejobs eller anden praktik. Man skal bidrage til vores fælles samfund, men vi har så en forpligtelse til at give folk kompetencer til at kunne bidrage. Derfor rejser vi denne problematik på dagsordenen i beskæftigelsesudvalget d.21 april. Handling fremfor måltal.

Læs mere her


 
Aarhus’ historie er flyttet på Dokk1

Skrevet af Steen B. Andersen, formand Danmarks Biblioteksforening og byrådsmedlem (S)

Stadsarkivet i Aarhus – vores bys hukommelse – er nu flyttet ind i byens hus ved vandkanten, Dokk1. Det er fantastisk, at byens hukommelse flyttes i »øjenhøjde« med de mange aarhusianere, som dagligt besøger Dokk1.

For mens vores by i disse dage omdannes og forandres, er det vigtigere end nogensinde, at vi også værner om vores historie.

At det er vigtigt for mange, blev understreget af det store antal borgere, som mødte op til åbningen 11. april. Udover folk fra lokalarkiverne og professionelle brugere, så mødte historieinteresserede borgere op i stort tal. Det gør de, fordi stadsarkivet rummer så mange forskellige indgange til vores fælles rødder.

For nogle komme det til at fungere som en slags familiealbum med minder af mere eller mindre personlig karakter.
For andre handler det om mere generelle træk fra Aarhus’ historie. Hvornår startede og sluttede Ceres-bryggerierne? Hvad lavede man i de gule Frichs-bygninger, og hvordan så Barnow-grunden ud, før universitet overtog?

Læs mere om stadsarkivet her

 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.