Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Hvad gør Aarhus til en god by?

Aarhus er en by i rivende udvikling. Så en gang imellem er det vigtigt at stoppe op og evaluere. Hvad går godt, og hvad går mindre godt? Derfor har vi fået taget en temperaturmåling på 2 af Aarhus-målene.

I Aarhus har man, som bekendt opstillet ”Aarhus-målene”, der skal fungere som pejlemærker for politiske beslutninger og dermed byens udvikling. Målene gælder bl.a., at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, at der skal skabes 2000 nye arbejdspladser hvert år, at byen skal være CO2-neutral osv. De senest to opstillede mål adskiller sig en smule fra de andre. De to mål handler om at ”Aarhus skal være en god by for alle” og at ”Aarhus skal have en høj grad af medborgerskab”. Det har været vigtigt for byrådsgruppen, at finde ud af, hvordan det egentligt går med at opfylde de senest opstillede mål, som er en smule svære at måle, men ikke desto mindre enormt vigtige, da de afspejler den socialdemokratiske DNA, som gennemstrømmer byen.

Derfor har kommunen sammen med Epinion taget en temperaturmåling på, om Aarhusianerne kan lide Aarhus, hvad de især synes godt om, hvad de mener kan forbedres, om borgerne mener de kan biddrage i byen, og om mulighederne for at biddrage er til stede.

Analysen viser, at 70% af byens borgere, på tværs af alder, etnicitet og bopæl, i høj grad mener, at Aarhus er en god by for dem. Da man i analysen spurgte ind til, hvad der så gjorde Aarhus til en god by for dem, var det især kulturlivet og de smukke naturomgivelser, der blev fremhævet. Hele 38% af borgerne fremhæver, at Aarhus’ alsidige og brede vifte af kulturtilbud, er afgørende for, at Aarhus er en god by for dem.

”Det er en måling, som vi er meget glade for. Det viser, hvor vigtigt det er at støtte op om et rigt kulturliv i vores by. Og det er ikke blot fordi kulturen gør Aarhus til et mere spændende og rarere sted at leve, men også fordi det gavner den aarhusianske økonomi, når turister fra både ind- og udland strømmer til byen” forklarer Esben Kullberg, der er medlem af kulturudvalget.

Når aarhusianerne skal fremhæve, hvad der kan gøres bedre i en by, man overordnet er glad for, så er især infrastruktur i fokus: Først og fremmest bedre kollektiv trafik, men også bedre veje og cykelstier.

”Aarhus er en by i vækst, og trængsel er et vilkår i en storby.
Men vi investerer massivt i en forbedret mobilitet - over en milliard i de næste fire år. Letbanens første etape åbner næste år, og etape 2 mellem Brabrand og Aarhus Ø er vi i færd med at planlægge. Byens vækst giver os mulighed for at sikre bedre trafikløsninger, også i form af bedre vejforbindelser og cykelstier” uddyber Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.

Undersøgelsen viste også, at der Aarhus var gode muligheder for at være en aktiv medborger. Borgerne følte ikke, at kommunen spændte ben for, at man kan bidrage positivt til sit lokalområde. I forlængelse deraf mente en stor del af Aarhusianerne også, at de gerne vil bidrage mere, hvis de blev opfordret til det.

”For mig lyder det som en klokkeklar opfordring til Socialdemokraterne her i byen. Borgerene vil gerne bidrage mere til byen, og vi kan som organisation skabe nogle gode rammer i partiforeninger såvel som i kredse, for at man kan være en aktiv medborger” slutter Karte Grønkjær Dyrholm, næstformand for Socialdemokraterne i Aarhus.


Læs hele analysen her


 
Socialdemokraterne kalder kvinder til kamp

For kampen handler for Socialdemokraterne i Aarhus ikke kun om antallet af kvindelige politikere, bestyrelsesmedlemmer, eller topchefer i dansk erhvervsliv, selvom der er langt færre end mænd. Kvindekampen handler bl.a. i dag også om den hverdagssexisme, som mange kvinder bliver udsat for. Kvindekampen er også lysår bagud i flere indvandrermiljøer rundt omkring i landet. Socialdemokraterne i Aarhus mener ikke, at kvinder skal tvinges til at være feminister. Men heller ingen kvinder skal tvinges ind i ægteskaber, tvinges til sex eller holdes udenfor arbejdsmarkedet bare fordi de er kvinder.

”Hvis man vil gøre en forskel for kvinder og for ligestillingskampen, kan jeg varmt anbefale, at man engagerer sig i kvindenetværket SIKIA.” lyder opfordringen fra Camilla Fabricius.

Læs mere om SIKIA og fremtidige arrangementer her


 
Samarbejde mellem skole og idrætsforeninger virker

Skrevet af Steen B. Andersen

Medlemmerne strømmer til flere aarhusianske idrætsforeninger, efter man har indgået et frugtbart samarbejde med et par af de aarhusianske skoler. Samarbejdet er en konsekvens af den ellers udskældte folkeskolereform, som bl.a. har til hensigt at kombinere undervisning og bevægelse. Koblingen mellem motion og uddannelse er ikke bare til gavn for den gængse sundhed blandt vores unger, men den kan også gøre skolegangen spændende og lærerig for alle elever, og særligt dem som har det svært med klassisk tavleundervisning. Man kan nemlig også blive klogere med kroppen.

Folkeskolereformen blev dømt ude i pressen og en del af blå blok før den overhovedet fik ben at gå på. En stor del af kritikken fra de Konservative og LA gik på, at vores børn ikke ville få tid til at dyrke det danske foreningsliv. Men den aarhusianske virkelighed er en helt anden.

Læs mere om samspillet mellem idræt og skolegang her


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.