Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Regeringen og DF vil have byer forbeholdt de rigeste

Det er tydeligt at regeringen og DF ønsker byer forbeholdt landets rigeste. De har planer om at sløjfe den såkaldte "Billig Bolig Lov", som gør det muligt for kommuner at stille krav til opførelsen af almene boliger.

Skrevet af Kristian Würtz

Forhandlingerne om ny vækstpakke i Danmark bliver en af forårets store politiske slag. Et af de helt store temaer bliver i den forbindelse regeringens ønske om at liberalisere planloven. Men hvad betyder det så at liberalisere planloven? Hidtil har der været mest fokus på betydningen for kystbeskyttelsen. Det er et vigtigt tema, men et andet problem er endnu mere presserende for Aarhus.
Regeringen har nemlig varslet, at den vil fjerne billig-boligloven, et af kommunernes mest nyttige redskaber til at sikre ordentlige boliger, som er til at betale, i landets største byer. Det handler om, at forhindre ghettodannelse og sikre sammenhængskraften i byer som København og Aarhus, så man også kan være en familie og bo i byen, hvis man har en lav indkomst.

Billig-boligloven gør det muligt at stille krav om, at der i et nyt boligområde skal være op til 25 pct. almene boliger. Etableringen af knap 200 almene familieboliger på en af de fineste adresser i Aarhus ved det gamle psykiatriske hospital i Risskov er et eksempel på, hvor vi har benyttet planlovsredskabet til at sikre social balance. Uden planloven havde vi fået 0.

Planlovsredskabet er altså et af de vigtigste virkemidler vi har til at sikre mangfoldige byer i balance, og det vil regeringen og DF nu fjerne.

Det er et kæmpe problem, for de almene boligforeninger er essentielle for alle. Både boligforeningernes beboere, som nyder gavn af en god bolig, og for alle vi andre, som har glæde af, at boligforeningsboligerne er med til at skabe bedre lokalsamfund - og et mere velfungerende boligmarked.

I takt med af boligpriserne stiger og stiger i landets største byer, vil byerne i fremtiden være forbeholdt dem med de tykkeste tegnedrenge, hvis regeringen får deres vilje. De som hver dag står tidligt op og passer folks børn, ordner kloakkerne eller asfalterer vejene vil have meget sværere ved at få råd til at bo i den by, som de hver eneste dag knokler for.

Vi arbejder derfor benhårdt for at sætte problemet på den politiske dagsorden både overfor medierne såvel som lokale DF’ere som forhåbentligt vil sige fra overfor endnu en af Løkke og Thulesen Dahls planer om at gøre livet sværere for almindelige aarhusianere.

Men vi vil også gerne have jeres hjælp. En opfordring skal hermed lyde til at blande jer i debatten i avisspalterne såvel som på Facebook. Sig til jeres familie, venner og naboer, hvad Venstre og Dansk Folkeparti laver og fortæl dem, at det ikke er med socialdemokraternes gode vilje.

God kamp og på forhånd tak for hjælpen!


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.