Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Det er vores ansvar, at Løkkes nulvækst ikke rammer hårdere end højst nødvendigt

Aarhus er en by i vækst. Det er en by i udvikling. Det er en by med ambitioner. Og det er Socialdemokraternes ambition, at sikre de bedst mulige rammer for vores bys fortsatte udvikling. En by med plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. Hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed. En by med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv, hvor nye idéer dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor ny teknologi udvikles og tages i anvendelse.

Skrevet af Peder Udengaard, politisk ordfører

Aarhus vokser med 4000 nye borgere om året. Vi oplever vækst i beskæftigelsen. Når vi kigger os omkring i Aarhus, kan vi se en by, der fysisk vokser, med massive investeringer i infrastruktur, boliger og erhvervsbyggerier.

Det er egentligt ret paradoksalt, at da byrådet så småt gik i gang med arbejdet med budget 2016-2019 for et lille års tid siden var økonomien i Aarhus i fremgang efter de hårde år med finanskrisen. En krise, hvor Byrådet havde ført en ansvarlig og stram økonomisk politik. Resultatet har været balance i økonomien, større råderum til anlæg, der har kort sagt været orden i sagerne.

Vi brugte tiden på diskutere, hvordan vi med flere nye tiltag, ideer og flere penge til rådighed kunne gøre Aarhus til en endnu bedre by.

Men nu er dagsordenen en anden. For på trods af en sund og ansvarlig økonomistyring, en god og konstruktiv proces, så er vi i dag tvunget til, at skulle gennemføre besparelser. Ikke for at dække et underskud i kommunen. Ikke for at sikre orden i egne budgetter. Vi skal gennemføre besparelser, fordi Venstre-regeringen støttet af Dansk Folkeparti mener, at vi skal dække deres omprioriteringsbidrag.

2,4 milliarder kr. Det er beløbet kommunerne alene i 2016 skal aflevere til regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag.

For Venstre-regeringen har det været en præmis, at kommunerne hvert år i perioden 2016-2019 skal aflevere et omprioriteringsbidrag. Et krav, som KL og landets kommuner har måtte affinde sig med. Et krav, som Venstre-borgmester og formand for KL, Martin Damm, har sagt følgende om:

”Det er bestemt ikke en ønskesituation, men omprioriteringsbidraget var en klokkeklar præmis, hvis vi skulle forhandle med regeringen. Så jeg vil gerne slå fast, at omprioriteringsbidraget er og bliver regeringens ansvar. Vi har ikke blåstemplet det. Bestyrelsen stod over for valget mellem pest eller kolera”

Man har altså tilsidesat det lokale selvstyre og centraliseret den økonomiske styring. Så hvilket valg er det så, byrådet står tilbage med? Hvad betyder det så for Aarhus?

Vi skal spare!

52 mio. kr. i 2016, 192 mio. kr. i 2017, 334 mio. kr. i 2018 og 481 mio. kr. i 2019, koster Venstre-regeringen Aarhus Kommune. Det er hvad, regeringen har pålagt os.

Sandheden er, at det har været en hård, svær og langt fra sjov opgave at skulle betale regningen for regeringens omprioriteringsbidrag. En opgave de ansvarlige partier i byrådet har taget på sig. Direktørgruppen har siden budgetforliget arbejdet med at finde besparelserne, og vi har siden december haft spareforslagene i høring.

346 høringssvar, er blevet sendt frem. På baggrund af de mange høringssvar, vil nu revidere spareforslagene igen, fordi vi på flere af områderne er nødt til at finde andre løsninger.

Socialdemokraterne har de sidste mange år, haft den tidlige indsats for børn som en klar prioritet. Derfor er vi af den opfattelse, at vi skal være meget påpasselige med, ikke at underminere den tidlige indsats, ved gennemføre forslaget om tidligere børnehavestart som det ligger nu.

Vi ser samtidigt med bekymring på, den meget hårde opbremsning, der lægges op til, hvad angår vores STU-tilbud på Lyngåskolen.

Som et økonomisk ansvarligt parti, gør vi det velvidende, at hvis et spareforslag fjernes, skal besparelserne findes andre steder. Det vil vi også minde byrådets øvrige partier om. Det bliver en svær opgave.

Vi har aldrig lagt skjul på, at det er en hård opgave, der er blevet os pålagt. Så selvom Venstre-regeringen griber den økonomiske styring an på en uansvarlig måde, er det vores ansvar at løse problemerne på den mest hensigtsmæssige måde.

I dag er der møde i Økonomiudvalget, hvor en række borgere og organisationer har foretræde, for at komme med de sidste input til os, før vi fortsætter forhandlingerne.

Vi håber naturligvis også, at vores mange partiforeninger vil blande sig i debatten og tage diskussionen sammen med deres byrådsmedlemmer.


 
Op og ned i lufthavnsdebatten

Skrevet af Hans Halvorsen, formand økonomiudvalget

I alle mine foreløbigt 14 år som byrådsmedlem har byrådet diskuteret, om man skal bygge en ny mere central placeret lufthavn i Aarhus. Ja debatten har faktisk været i gang de sidste 50 år. Derfor ønsker vi socialdemokrater nu, at få afklaret, om det overhovedet ville være muligt at flytte den eksisterende lufthavn i Tirstrup til en mere central placering tættere på Aarhus. Et flertal i byrådet har derfor på vort forslag, besluttet at igangsætte undersøgelser, som skal afdække om Thomasminde overhovedet ville kunne danne rammen om en evt. lufthavn. Den første analyse vi fik udarbejdet har medført yderligere spørgsmål fra Trafikministerens side, hvorfor vi har besluttet at igangsætte yderligere analyser som kan svare på de stillede spørgsmål. Undersøgelserne skal altså ikke ses som, at man i byrådet eller i Socialdemokratiet allerede har en truffet en beslutning om at flytte Tirstrup til en ny central placeret lufthavn.

Læs mere mere om lufthavnsdebatten her


 
Stop kritikken af Aarhus-modellen

Man må ikke undervurdere vigtigheden af Aarhus-modellen. Den er baseret på dialog og har et skarpt fokus på de indsatser, der virker bedst. Både de hårde og de bløde. Med modellen har foreningerne og myndighederne fået et fælles fodslag og et fælles sprog til at bekæmpe radikalisering.

Desværre har en række personer med Naser Khader i spidsen udnævnt sig selv til modellens største kritikere. Mit budskab til dem og andre, som er skeptiske overfor modellen: I glemmer, at der stadig bruges en lang række værktøjer til at bekæmpe radikalisering. Som Abraham Maslow engang sagde: "Hvis det eneste værktøj, du ejer, er en hammer, begynder ethvert problem at ligne et søm”. Min besked til Naser Khader og andre, som banaliserer modellen, er derfor: I skal huske, at der er andre værktøjer end “Nej-hatten” til at bekæmpe radikalisering. I skeptikere vil gerne isolere de her unge, men hvis man mister kontakten til problemets pipeline, så afbryder man forbindelsen til virkeligheden og den måde, som de her unge rekrutteres på. Det er meget bedre at bygge bro frem for skyttegrave, og derfor har vi Aarhus-modellen.

Læs hele debatindlægget her.


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.