Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Et tiltrængt og nødvendigt løft til handicapområdet

Af Hüseyin Arac, formand for Socialudvalget og byrådsmedlem (S), Anette Poulsen, Formand for Handicaprådet og byrådsmedlem (S) og Ali Nuur, medlem af Handicaprådet og byrådsmedlem (S).

Budgetforliget for 2016-2019 er nu vedtaget. Forliget bærer naturligvis præg af, at vi skal reducere udgifterne med 52 mio. i 2016 stigende til 481 mio. i 2019 for at leve op til regeringens omprioriteringsbidrag. Derfor er det med stor glæde, at vi Socialdemokrater sammen med forligskredsen har formået at frede både børn- og voksenhandicapområdet i dette budget.

Udover at det pressede område friholdes besparelser, tilfører vi hhv. børn- og voksenhandicapområderne 6 og 14 mio. kroner årligt de næste år. Det betyder konkret, at vi bygger nye boliger til voksne med handicap og tilfører midler, som kan bruges til at eksempelvis voksne med handicap igen kan komme på ferie.

Det er en vigtig sejr for et af de mest pressede områder i kommunen og en gruppe, som nogle gange føler sig overhørt i den offentlige debat. Ved at give området det tiltrængte og meget nødvendige løft, ønsker vi at sende et signal til både børn og voksne med handicap, at de bestemt ikke er glemt, når Socialdemokraterne sidder for bordenden ved forhandlingerne.


 
Det nye Gellerup bibliotek - En vigtigt brik i transformationen af Gellerup

Dagen efter terrorangrebet i København tidligere i år, blev der indkaldt til borgermøde i Gellerup bibliotek. Og som et lysende eksempel på den rolle biblioteket spiller i området, mødte over 200 borgere op for at diskutere ytringsfrihed og ekstremisme med bl.a. borgmester Jacob Bundsgaard og daværende forsvarsminister Nicolai Wammen. De 200 mennesker bestod af alverdens nationaliteter, og selvom der var uenighed, så foregik debatten i en god demokratisk tone - fordi biblioteket er et sted for den demokratiske samtale. Den bygning som i dag rummer Gellerup Bibliotek skal rives ned, som et led i helhedsplanen. Byrådet har tidligere peget på, at et nyt bibliotek bør placeres i forlængelse af Brabrand Beboerhus. Derfor glæder det mig, at vi i det netop indgåede budgetforliget har afsat anlægsmidler til at etablere et nyt bibliotek.

Læs hele indlægget her.


 
Ros til borgmesteren for et flot budgetforlig

Kære Medlemmer,

Nu har jeg fulgt budgetforhandlingerne på nært hold, som partiorganisationens repræsentant. Det var ikke nogen nem opgave, som borgmesteren stod overfor. En opgave som kun er blevet vanskeligere efter regeringsskiftet, fordi Lars Løkke Rasmussen henter penge ud af kommunekassen til hans omprioriteringsbidrag – eller som Jacob Bundsgaard har døbt det: Løkke-bidraget. Alligevel nåede vi i hus og den klare prioritering, som både byrådsgruppen og partiets medlemmer havde inden – handicap-området skulle holdes fri af besparelser – den lykkedes. Området fik endda et lille løft.


Læs hele indlægget her.


 
Endelig fire spor på Viborgvej

Fyldte veje, trængsel og morgenstress. Vi kender det alle. I myldretiden er det ikke sjovt at være bilist i Aarhus. Det gælder også på Viborgvej. Vi har allerede sikret krydsforbedringer i bl.a. krydset ved Runesvej og næste år følger Bilka-krydset. Det vil styrke fremkommeligheden, men over tid er det ikke nok. Viborgvej er en vigtig indfaldsvej i Aarhus, og derfor glæder det mig, at vi i forbindelse med det netop indgåede budgetforlig blev enige om at prioritere fire spor på Viborgvej.

Læs hele indlægget her.


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.