Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Byrådsgruppens sommergruppemøde

Ugen står i sommergruppemødets tegn. Fra mandag til tirsdag var Folketingsgruppen samlet i Silkeborg for at tage hul på en ny politisk sæson, men allerede i søndags mødtes Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe i Aarhus med inspirationsgruppeformænd/kvinder, fagbevægelsen og forretningsudvalget til årets sommergruppemøde.

Der var lagt et stramt program, men alligevel blev der tid til at komme i dybden med nogle af de udfordringer, som byrådet står over for i efteråret med regeringens bebudede krav om effektivisering og besparelser. Borgmester Jacob Bundsgaard brugte de første timer på at give hans analyse af, hvilken politisk virkelighed vi står i med et regeringsskifte, en ny partiformand og en økonomisk situation, som pludselig er en anden, end vi havde håbet på. I sidste nyhedsbrev skitserede borgmesteren betydning af regeringens omprioriteringsbidrag, som kræver, at kommunerne skærer én pct. af deres budgetter hvert år over de næste fire år. I 2016 fører regeringen de fleste penge tilbage til kommunerne i øremærkede tilskud, men for at Aarhus Byråd fremadrettet har mulighed for selv at foretage politiske prioriteringer og sætte en retning, vil vi allerede i dette års budget opleve nedskæringer – selvom det aldrig er rart. Derfor understregede Jacob Bundsgaard vigtigheden af, at vi står sammen om at sende ansvaret for besparelserne til regeringen – både på de sociale medier, i samtale med familie og venner og i læserbrevsspalterne. Så den opfordring er hermed givet videre.

Workshops med inddragelse som mål

Efterfølgende stod der Workshops på programmet, hvor deltagerne blev inddelt i fire grupper med fire forskellige temaer. Fællesnævneren for arbejdet var, at hver gruppe skulle ende ud med et konkret produkt, hvor enten partimedlemmer, fagbevægelsen eller andre organisationer inddrages i et medlemsmøde, aktion eller lignende. Der blev arbejdet med at skabe debat om Letbanens næste etape, som skal gå gennem vestbyen til Brabrand. Ligesom en værdig socialpolitik blev diskuteret, og der blev fundet ideer til, hvordan vi som parti kan være med til at skabe en god tone i flygtningedebatten. Sidst men ikke mindst blev også samarbejdet med fagbevægelsen debatteret, for at knytte tættere bånd og udnytte hinandens styrker i arbejdet for at give den nye regering kamp til stregen. Det bliver spændende at se arbejdet udmønte sig i konkrete møder og indlæg i dagspressen.


Som en udløber af sidste års sommergruppemøde har byrådsgruppen og partiorganisationen opstillet et mål om at blive bedre til at åbne politikudviklingen op for partimedlemmer og andre interesserede borgere. Det håber vi, at mange medlemmer ønsker at tage del. Første mulighed er mandag den 7. september kl. 16.30-19.00, hvor alle nye medlemmer og andre interesserede inviteres til medlemsmøde på Dokk1, hvor Marie Kjemtrup fra Forretningsudvalget vil fortælle om partiorganisationens arbejde, Formand for LO Århus, Ole V. Christiansen, vil holde oplæg, og byrådsmedlem Esben Kullberg vil fortælle om hans hjertebarn beskæftigelses- og socialpolitikken.

Status på Kulturhovedstad 2017
Dagen sluttede med et besøg på Dokk1, hvor kommunikationschef hos Aarhus 2017, Bent Sørensen, gav en status på projektet og programmet. Projektet kommer til at fylde meget i byen og hos aarhusianerne i de næste år – særligt når vi går ind i 2017. Halvdelen af programmet er nu på plads, og der er styr på økonomien, så det er med ro i sjælen, at vi som byrådsgruppe ser frem til de mange begivenheder, der skal løbe af stablen efter åbningen i januar 2017. Udover de mange planlagte arrangementer har projektet allerede tiltrukket mange bevillinger og investeringer fra eksempelvis fonde, som Aarhus ellers ikke ville have fået del i. Derudover er forventningen, at turister også i højere grad vil få øjnene op for Aarhus med den bevågenhed og aktivitet, som projektet trækker med sig. Vi er stolte af projektet og håber, at alle aarhusianere vil benytte de mange tilbud, der er i støbeskeen. Ligesom der ligger en stor fælles opgave foran os alle med at tage godt imod de mange turister, som vil gæste byen i 2017.


 
En ambitiøs skraldepolitik i Aarhus

Af Camilla Fabricius, gruppeformand

En affaldsplan er muligvis ikke et sexet politisk emne, men det gør det ikke mindre vigtigt. Derfor var det med stor glæde, at Aarhus byråd d. 26 august vedtog en ny affaldsplan for Aarhus i årene 2015-2018. Udover skarpe miljøforbedrende krav sikrer planen, at vi gentænker vores affaldspolitik og fremadrettet ser håndteringen af vores affald som en fælles opgave.

Læs mere her


 
Aarhus skal have en boligpolitik

Aarhus står overfor en positiv udfordring med en kraftig befolkningstilvækst, hvor antallet af aarhusianere forventes at stige fra 326.000 i 2016 til ca. 375.000 i 2030. Byen har derfor brug for at en betydelig bolig-udbygning – særligt når det gælder familieboliger, mener Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø:

”Aarhus er inde i en fantastisk udvikling, og det er dejligt, at byen vokser. Men vi risikerer, at mange, også helt almindelige familier, vil få svært ved at finde en egnet bolig, som er til at betale. Den udfordring skal boligpolitikken finde løsninger på,” siger Kristian Würtz.

Læs mere her


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.