Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Lufthavnsrapporten er kommet

Den længe ventede rapport om Aarhus lufthavn er blevet offentliggjort, og Aarhus Byråd skal nu tage en principiel beslutning, om man ønsker at forfølge en ny placering eller holder fast i Tirstrup.

”Mandag d.18 fik vi en orientering om rapporten i økonomiudvalget, og efterfølgende fik hele byrådet udleveret rapporten. Vi er stadig i gang med at granske analysen, og nu begynder processen med at nå frem til en afklaring. Uanset om byrådet vælger at stemme for en ny placering eller holder fast i Tirstrup, så kommer det til at koste Aarhus Kommune penge. Så det handler om at finde ud af, om der kan findes en fornuftig forretningsmodel for en ny placering, eller om vi skal investere i at få en bedre lufthavnsbetjening fra Tirstrup,” siger Hans Halvorsen.


Intet er afgjort endnu og den socialdemokratiske ordfører ser frem til processen, hvor medlemmerne selvfølgelig også skal inviteres til at være med:


”Vi vil i den socialdemokratiske byrådsgruppe bruge de næste uger på at diskutere vores holdning og få afklaret alle de spørgsmål, der nu måtte være. Det her er en stor beslutning, og derfor skal den tages på et oplyst grundlag. Vi forventer, at sagen bliver behandlet første gang på byrådsmødet den 3. juni, hvorefter den formentlig sendes til udvalgsbehandling, så tvivlsspørgsmål kan afklares. Vi har derfor valgt at afholde et medlemsmøde om Lufthavnen mandag den 8. juni kl. 19.00 i Aarhussalen, så vi kan få en god debat internt i partiet, inden vi tager endelig stilling,” siger Hans Halvorsen.


Alle medlemmerne inviteres til møde om Lufthavnen d. 8. juni kl. 19.00-21.00 i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3. 8000 Aarhus C

Læs hele rapporten om lufthavnen her: (https://www.aarhus.dk/da/erhverv/erhvervsudvikling/Infrastruktur-og-byudvikling/Analyse-af-en-eventuel-ny-placering-af-Aarhus-Lufthavn.aspx)


 
Steen B. Andersen får toppost i den europæiske biblioteksorganisation

EBLIDA er en organisation, som især kæmper for at bringe de europæiske biblioteker ind i digitaliseringens tidsalder og samtidig sikre EU-borgere adgang til information og kultur. Steen er valgt for perioden 2015-2018.

”Jeg glæder mig til at påbegynde arbejdet for biblioteker i hele Europa. Det er enormt vigtigt, at vi fra international side kæmper for og sikrer, at den europæiske kulturskat bliver digitaliseret. Information, kultur og litteratur skal være tilgængelig for alle - også når man sidder derhjemme. E-bogen er derfor helt central, og jeg vil som medlem af EBLIDAs bestyrelse arbejde for at styrke bibliotekernes mulighed for at give borgerne digital adgang til viden, kultur og information på samme vilkår, som de i dag har til trykt materiale vha. lånerkortet og ikke sygesikringsbeviset,” siger Steen B. Andersen i forbindelse med valget til forretningsudvalget.

Steen har i forvejen megen erfaring indenfor biblioteksverdenen, da han også er formand for Danmarks Biblioteksforening.
 
Socialdemokraterne ønsker ikke en kultur- og historieløs by

Esben Kullberg og Steen B. Andersen slog i samme uge fast i et debatindlæg i Jyllands Posten, at Socialdemokraterne i Aarhus bestemt ikke ønsker en kultur- og historieløs by:

”Selvfølgelig skal en storby som Aarhus værne om vores historie og kultur. Vi skal naturligvis tage os af de svage og udsatte i samfundet, hvilket også er en klar socialdemokratisk prioritering, men vi skal også sikre, at vi har en by der viser sit kreative, kulturelle og historiske ansigt. Det er med til at trække turister til byen og gøre Aarhus til en attraktiv by at bosætte sig i,” siger de to socialdemokratiske medlemmer af kulturudvalget.


Læs mere her


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.