Menu
søg

Nyhedsarkiv 2011-2012

- 20-12-2012 af Hans Halvorsen, Social- og Beskæftigelsesrådmand
Danmark får hårdt brug for unge med en videregående uddannelse, men vi får lige så hårdt brug for faglært arbejdskraft, der kan omsætte ideer til produktion. Viden alene er nemlig ikke nok til at styrke vores position i den internationale konkurrence. Vi skal derfor - også - have flere
unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
- 11-12-2012
Regeringen fremlagde i sidste uge sit forslag til en reform af folkeskolen. I Aarhus hilser socialdemokraternes reformtankerne velkomne.
- 11-12-2012
Det endelig forslag til en ny skolestruktur er nu underbyrådsbehandling efter høringsprocesser og en ophedet offentlig debat.
- 11-12-2012
Socialdemokraterne har sammen med Enhedslisten og Det Radikal Venstre fået forvaltningen til at fremsende et forslag til en mere inddragende proces omkring nybyggeri og lokalplaner.
- 26-11-2012 af Pressemeddelelse
Sundhedsminister, Astrid Krag ønsker at forbyde solarier for unge under 18 år. Det falder i god jord hos Socialdemokraterne og SF der allerede i 2009 fik kommunale solarier slukket.
- 16-11-2012 af Pressemeddelelse
Partierne bag forslaget til en ny skolestruktur i Aarhus har netop indgået en politisk aftale, der på afgørende punkter bekræfter den indstilling, som har været otte uger i offentlig høring.
- 28-10-2012 af Camilla Fabricius og Lotte Cederskjold
Dette års kommunebudget er ikke prangende, men det er fornuftigt holdt op imod det økonomiske råderum i Aarhus.
- 15-10-2012 af Nyhedsbrev
Socialdemokraterne har prioriteret grønne og energirigtige tiltag, som kan være med til at skabe udvikling.
- 15-10-2012 af Nyhedsbrev
Socialområdet er et område, som ligger Socialdemokraterne meget nært. Det har ifølge Hüseyin Arac været afgørende, at det sociale område blev prioriteret i budgetforhandlingerne.
- 14-10-2012 af Pressemeddelse, Rådmand Hans Halvorsen
Det en af initiativerne i den beskæftigelsesplan for 2013, som Aarhus Byråd har vedtaget. Dermed er kursen udstukket for de ledige.
- 13-10-2012 af Pressemeddelelse
Socialdemokratiske byrådsmedlemmer hjælper nye kvinder frem i rampelyset til en mulig politisk karriere
- 12-10-2012 af Pressemeddelse, Rådmand Hans Halvorsen
Aarhus Byråd gav onsdag grønt lys for, at Socialforvaltningen kan etablere et mødrekollegium for unge, sårbare mødre, der har behov for socialfaglig støtte og vejledning i forhold til deres barn og uddannelse.
- 03-10-2012 af Pressemeddelse
AKUTPAKKEN: Rådmand er i dialog med A-kasserne om, hvordan samarbejdet optimeres, så ledige dagpengemodtagere kommer i arbejde, inden de mister retten til dagpenge.
- 22-09-2012
Forliget sikrer ifølge rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz økonomisk ro i dagtilbud og skoler til glæde for børn, forældre og medarbejdere. Samtidig bidrager forliget til at sikre væksten i Aarhus, da der afsættes penge til fortsat udbygning af institutioner i takt med, at børnetallet stiger. Ligeledes er der afsat midler til IT-investeringer i folkeskolen.
- 22-09-2012
Socialdemokraterne investerer i beskæftigelse, fordi det sikrer det enkelte menneske de bedste muligheder og gavner fællesskabet på længere sigt, forklarer rådmand, Hans Halvorsen.
- 20-09-2012
Budgetforhandlingerne er i dag, torsdag, gået i gang på Rådhuset. Socialdemokraterne vil sikre, at ventelisten på handicapboliger nedbringes og at hjemløseplanen fortsættes.
- 12-09-2012
Et alternativt forslag til placering af Center 10 fra Rundhøjskolens forældregruppe finder ikke besparelsen og giver ikke mere undervisning for pengene.
- 03-09-2012
Socialdemokraterne tager de unge seriøst, når de kommer med anbefalinger. Nu sætter Ungebyrådet dagsorden med et forslag om bedre og mere seksualundervisning.
- 01-08-2012 af Otto Ohrt og Camilla Fabricius
Vi er nødt til at sidestille det at have en psykisk lidelse med det at have en fysisk lidelse.
- 14-05-2012
Et solidt flertal hen over midten har indgået en aftale, der tegner en holdbar skolestruktur for Aarhus.
- 17-04-2012
Kom og møde Statsminister Helle Thorning-Schmidt, Borgmester Jacob Bundsgaard og Europaminister Nicolai Wammen
- 29-03-2012 af Hans Halvorsen, Social- og beskæftigelsesrådmand
I år er samtlige 450 bycykler blevet udstyret med stregkoder.
- 27-03-2012 af Hans Halvorsen, Social- og beskæftigelsesrådmand
Indspil til de kommende trepartsforhandlinger.
- 27-01-2012 af Hans Halvorsen, Social- og beskæftigelsesrådmand
Ny aftale skal sikre, at viden og erfaringer inddrages i arbejdet med at udvikle indsatsen overfor udsatte familier, børn og unge
- 26-01-2012 af Hans Halvorsen, Social- og beskæftigelsesrådmand
Aarhus bliver vært for DM i Skills 2013 - Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser.
- 13-01-2012 af Hans Halvorsen, Social- og beskæftigelsesrådmand
Unge med voldelig og kriminel adfærd får nu mulighed for en ny behandling
- 11-01-2012 af Borgmester Jacob Bundsgaard
Rådet rådgiver erhvervs- og vækstministeren om den erhvervspolitiske indsats i Danmark.
- 11-01-2012 af Hans Halvorsen, Social- og beskæftigelsesrådmand
Mere end 300 Aarhus-borgere med handicap er i dag tvunget til at bo uden for Aarhus Kommune.
- 06-01-2012 af Borgmester Jacob Bundsgaard
Aarhus Kommunes vedholdende indsats for at etablere et bro-hoved i Kina har nået et foreløbigt højdepunkt med indvielsen af et nyt projekthus i Harbin, Aarhus’ kinesiske venskabsby – og de første danske virksomheder ér klar til at rykke ind.
- 04-01-2012 af Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge
Nytænkning, bæredygtighed og økonomisk fornuft skal bære skoler, dag- og fritidstilbud gennem de kommende år, mener rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz. Han peger på behov for daginstitutionspladser til 6000 nye aarhusianske børn.
- 03-01-2012 af Borgmester Jacob Bundsgaard
Aarhus Kommune har foretaget en vellykket økonomisk op-bremsning og kan nu ophæve sit generelle ansættelsesstop. Dermed kan kommunen sikre job til mange af de nyudannede, som står uden arbejde, siger borgmester Jacob Bundsgaard.
- 22-12-2011 af Rådmand Hans Halvorsen (S)
En planlagt nedlæggelse af Socialforvaltningens samværstilbud Flexbo som følge af besparelser er blevet ændret, så tilbuddet bevares, mens besparelsen opretholdes. Partierne bag budget-forliget har nikket ja til social- og beskæftigelsesrådmand Hans Halvorsens forslag.
- 11-11-2011 af Rådmand Hans Halvorsen
Aarhus Kommune vælger at genbehandle sager om brøkpension. Det sker efter at Ankestyrelsen har konstateret, at styrelsen tidligere har truffet en afgørelse, der var uforenelig med loven. ”Hensynet til borgernes retssikkerhed gør det nødvendigt, at vi tager sagerne op af egen drift,” siger rådmand Hans Halvorsen.
- 08-11-2011 af Rådmand Hans Halvorsen
Jobløse og jobcentre kan efter alt at dømme godt begynde at glæde sig. 2012 bliver året, hvor indsatsen for de ledige lægges om. Det tilkendegav den nye beskæftigelsesminister Mette Frederiksen på KL’s job-konference i sidste uge, hvor ministeren indbød kommunerne til et tættere samarbejde. I Aarhus Kommune tager vi med glæde og store forventninger imod indbydelsen.
- 07-11-2011
Der bliver afholdt stormøde blandt østjyske erhvervsledere 8. november for at fastholde industriarbejdspladser i regionen.
- 31-10-2011
Letbanen omfatter en sammenbinding af Odderbanen og Grenaabanen, samt en 12 kilometer lang ny letbanestrækning fra Aarhus H. til Lystrup.
- 31-10-2011
Magistraten har sagt ja til at sælge et areal på De Bynære Havnearealer i Aarhus til Konsortiet Anpartsselskabet Ø2.
- 26-10-2011
Rosenhøj er nomineret til Integrationspriserne 2011, der uddeles til forbilledligt integrationsarbejde i hele landet.
- 25-08-2011
Aarhus Festuge 2011 bliver i høj grad også for de hjem-løse, sindslidende og andre socialt udsatte. Det sørger Aarhus Kommunes tilbud og private organisationer for.
- 24-08-2011 af Rådmand Hans Halvorsen
Efter vedvarende pres har beskæftigelsesministeren givet Job-center Aarhus tilladelse til et forsøgsprojekt, der skal hjælpe ledige akademikere i arbejde. Task force for vækstpakkerne har i dag besluttet at finansiere en del af projektet.
- 15-06-2011 af Rådmand Hans Halvorsen
Socialforvaltningen er blevet kendt for at skulle spare. Imens hober spørgsmålene sig op. Hvorfor? Og hvor skal vi hen? So-cialforvaltningen har udsendt et portræt af sig selv med et bil-lede af de udfordringer, man står over for, årsagerne og mulige løsninger.
- 08-04-2011 af Rådmand Hans Halvorsen
Social- og beskæftigelsesrådmand Hans Halvorsen inviterer til dialogmøde med alle aarhusianere, der gerne vil yde et stykke frivilligt arbejde på det sociale område. Det kan være virksomheder, foreninger, private og alle andre uden for den offentlige sektor. Meningen er at styrke sammenhængene i det sociale arbejde mellem kommunen og civilsamfundet.