Menu
søg

Nyheder

Seneste nyheder og pressemeddelelser

- 02-06-2018
Regnbuen på taget af Aros er på mange måder blevet et symbol for Aarhus. Og lørdag den 2. juni, når byen er malet i regnbuens farver, og der er folkefest i gaderne, viser århusianerne hvorfor.
- 02-05-2018
Det er vigtigt, at borgere i alle dele af Aarhus Kommune trygt kan vælge cyklen som transportmiddel. Det mener Socialdemokratiet i Aarhus Byråd, der vil imødekomme Borum fællesråds ønske og anlægge en cykelsti langs Borumvej i forbindelse med udvidelsen af Viborgvej.

- 07-04-2018
Efter en optælling i kommunen har byrådsmedlem Lone Hindø kunne konstatere, at blot 7,3% af vejene i Aarhus kommune, som er opkaldt efter personer, i 2018 bærer navne på kvinder. Socialdemokratiet foreslår derfor nu, at der skal findes en ny model, som bl.a. kan skabe mere lighed i vejnavngivningen.
- 03-04-2018 af Af Ango Winther, næstformand for teknisk udvalg
Aarhus vækster og byen summer af liv fra handlende, studerende, arbejdende og turister, der besøger byen. Og flere kommer til. Når vi i fremtiden bliver flere om at dele pladsen, bliver en meningsfuld mobilitet for alle transportformer derfor i stigende grad vigtigt. Med mobilitetsplanen gentænkes vores transportvaner, så der er plads til, at vi alle kan komme hurtigt fra et sted til et andet uden at bruge centrum som gennemkørsel fra nord til syd. På den måde kan vi samtidig udvikle en grøn by, hvor det også i fremtiden er rart og trygt at færdes og bo i. Mobilitetsplanen har blandt andet fokus på, hvordan vi kan forandre og skabe øget fremkommelighed på tre knudepunkter i vores by: Frederiks Allé, Vesterbro Torv og Banegårdspladsen.
- 22-03-2018
Regeringens nye ghettoudspil indeholder 22 initiativer, der skal forebygge og nedbryde parallelsamfund. Men ifølge Kristian Würtz, rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse er der afgørende mangler. Planen mangler nemlig investeringer i både børnene og nye boligforeningsboliger.
- 22-03-2018
Viceborgmester Camilla Fabricius stiller op som socialdemokratisk folketingskandidat ved næste valg og hun har bred opbakning fra både sin valgkreds, det østjyske folketingsmedlem og politisk ordfører for Socialdemokratiet, Nicolai Wammen og Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard.
- 13-03-2018
Efter forslag fra Socialdemokratiet, nedsætter byrådet i nærmeste fremtid et nyt op- landsudvalg, der skal have fokus på de mindre byer uden for centrum. Ifølge politisk ordfører for Socialdemokratiet, Anders Winnerskjold kan udvalget sikre, at borgere i alle dele af Aarhus Kommune også i fremtiden føler sig hørt
- 24-02-2018
Debatten om infrastrukturen i Aarhus fyldte meget under valgkampen, og det gør den sådan set stadig i dag. Skal vi have mere letbane eller ej? P-pladser på alle gader og stræder, eller skal bilerne i store p-huse? Kollektiv transport eller privatbilisme? Det er spørgsmål, som blev stillet i valgkampen, og spørgsmål, som byrådet skal tage stilling de kommende år. Det er en kompleks debat med mange nuancer, som desværre ofte bliver reduceret til en debat om skinner eller antal p-bøder.

Vi vil i dette indlæg - beskedent - forsøge at male med en lidt bredere pensel og forsøge at fremhæve nogle af de rigtig gode takter fra mobilitetsplanen og parkeringspolitikken, som behandles af byrådet i disse dage.
- 10-02-2018
Flere og flere aarhusianere vælger cyklen, når de skal transporterer sig rundt i Aarhus til og fra arbejde, skole og fritidsaktiviteter. Det er en udvikling, der ifølge Louise Lindskrog, medlem af teknisk udvalg i Aarhus Byråd skal understøttes, og derfor behandlede byrådet onsdag en cykelhandlingsplan, der skal skabe øget fremkommelighed og trafiksikkerhed for cyklisterne
- 28-01-2018
Som formand for bæredygtighedsudvalget skal Camilla Fabricius lede arbejdet i udvalget, der blandt andet skal arbejde med FN’s verdensmål samt hvordan man tænker klimaudfordringerne ind i byudviklingen. Ifølge Camilla Fabricius er det et meget væsentligt område, som i høj grad handler om at se på fremtidens udfordringer