Menu
søg

Nyhedsarkiv 2014-2015

- 04-12-2015
- 04-12-2015 af Af Esben Kullberg og Steen B. Andersen
- 19-11-2015
- 09-10-2015 af Hüseyin Arac, Formand for Socialudvalget
- 09-10-2015 af Af Camilla Fabricius, Gruppeformand
- 08-10-2015 af Peder Udengaard
- 25-09-2015 af Af Camilla Fabricius, Gruppeformand (S) og Ehm Mil
- 25-09-2015 af Af Karte Grønkjær Dyrholm, Næstformand Socialdemok
- 25-09-2015 af Af Ango Winther, medlem af Aarhus Byråd (S) og med
- 11-09-2015 af Af Peder Udengaard, Politisk ordfører
- 11-09-2015 af Af Anette Poulsen & Hüseyin Arac
- 11-09-2015 af Af Esben Kullberg
- 16-06-2015 af Socialdemokraterne
Regeringen vil afsætte 15 milliarder kroner yderligere til sundhed og ældre de kommende år. Over for det står Lars Løkke. Han vil indføre nulvækst og nedskæringer i ældreplejen. Og Kristian Thulesen Dahl støtter som bekendt Løkke uden at ville stille ét eneste krav til gengæld.
- 06-03-2015
- 05-02-2015
Som den første kommune i Danmark indfører Aarhus Kommune nu klausuler om ordnede arbejdsforhold på de private, sociale institutioner, som kommunen køber ydelser hos. Der er derfor ros til rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse fra hans forgænger på posten, Hans Halvorsen
- 05-02-2015
Der kommer nu mere pædagogisk personale i de aarhusianske vuggestuer. Det er konklusionen efter onsdagens byrådsmøde. Baggrunden er at regeringen i sidste finanslov afsatte 250 mio. kr. til børneområdet. For Aarhus Kommune betyder det 15. mio. mere om året til de mindste børn.
- 23-01-2015
Borgerne i Aarhus får nu et markant større udvalg af e-bøger at vælge imellem, når bibliotekernes digitale samling af e-bøger ”eReolen” udvides med 4.000 titler.
- 23-01-2015 af Hüsyein Arac, medlem af Socialudvalget
Der har i de forgangne uger været mange skriverier i de lokale avisspalter omkring forældrebetalingen til børn med svære handicap. De socialdemokratiske medlemmer af Socialudvalget har sammen med resten af udvalget presset på og stillet mange spørgsmål til forvaltningen for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.
- 23-01-2015
Det var et enigt byråd, som i denne uge gav deres opbakning til beslutningen om et forbud mod sprøjtegifte i den sydvestlige del af Aarhus Kommune ved Stautrup og Åbo. Forbuddet, der er foreslået af rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz, er et vigtigt skridt på vejen til at sikre det aarhusianske drikkevand.
- 15-12-2014
De første penge i den nye mobilitets- og vejfond (MOVE) bliver nu blandt andet brugt til at styrke fremkommeligheden på Viborgvej og Ringgaden samt at sikre bedre forhold for cyklister.
- 15-12-2014
På denne uges byrådsmøde besluttede byrådet at sende Aarhus Kommunes nye affaldsplan for 2015-2018 i høring. En plan som bygger på regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald”.
- 23-11-2014
I denne uge har borgmesterkontoret på Rådhuset stået tomt. Ikke fordi borgmesteren har holdt fri, men fordi han i denne uge har flyttet sit skrivebord ud på Søndervangskolen.
- 23-11-2014
I den forgangne uge har der været en større debat om parkeringen på Bispetorv, efter at både de Konservative og Venstre forsøger at løbe fra en aftale, som byrådet indgik tilbage i 2012.
- 15-11-2014
Fremover skal kommunerne kunne stille krav om, at billige almene boliger skal udgøre mindst 25 pct. af byggeriet i nye lokalplaner. Sådan lyder den bebudede ændring af planloven, som regeringen sammen med SF og Enhedslisten er blevet enige om i forbindelse med det netop indgåede finanslovsforlig.
- 15-11-2014
Fra slutningen af 2015 skal Aarhus ikke længere være hjemsted for statens erhvervsarkiv, da rigsarkivar Asbjørn Hellum har besluttet at flytte arkivet og sammenlægge det med arkivet i Viborg.
Det er en beslutning, som den socialdemokratiske byrådsgruppe er kede af, men som byrådet desværre ingen mulighed har for at påvirke.
- 11-10-2014
På byrådsmødet i går blev Kommunens budget for 2015-2018 endeligt vedtaget. Politisk ordfører Lotte Cederskjold glædede sig i sin budgettale over, at budgettet prioriterer kommunens mest udsatte borgere.
- 10-10-2014
Socialdemokraterne har fremsat et forslag for byrådet, der skal sikre etablering er ydereligere socialøkonomiske virksomheder, samt styrker samarbejdet mellem de allerede eksisterende socialøkonomiske virksomheder i Aarhus.
- 19-09-2014
Et stærkt socialdemokratisk præget budget for Aarhus Kommune er på plads. Et bredt flertal bakker op om budgettet, der sætter en klart socialdemokratisk kurs for Aarhus Kommune.
- 02-07-2014
Ny trafikaftale betyder, at linjeføringen for rute 26 bliver fastlagt. Samtidig har forligspartierne afsat midler til udbygning af et rampeanlæg ved E45 og Genvejen.
- 02-07-2014
Aftalen sikrer finansiering af letbanens etape 1 samtidig med at aftrapningen af dækningsafgiften kan blive afviklet tre år tidligere end hidtil forudsat.
- 10-06-2014
Borgmester Jacob Bundsgaard er tilfreds med den indgående økonomiaftale mellem regeringen og KL, men understreger at der kun er økonomi til at fastholde serviceniveauet.
- 10-06-2014
Socialdemokraterne i Aarhus opfordrer politikerne på Christiansborg til at undersøge mulighederne for forbud af pesticider i særligt følsomme drikke-vandsområder i Aarhus.
- 30-04-2014
Morgenmøde i Aarhus Salen. Mødet starter kl. 7:00.
- 26-03-2014
SIKIA indbyder til morsdags brunch på Kvindemuseet hvor debatten vil tage udgangspunkt i spørgsmålet: Er unge mødre dumme?