Menu
søg

Lisbeth Lauersen

Medlem af Aarhus Byråd siden 1. januar 2014.

Byrådsposter
Medlem af Sundhed og Omsorg-udvalget
Medlem af Børn og Unge-udvalget
2. suppleant Børn og Unge-udvalget (tvangsforanstaltninger mv.)

Om mig
Jeg er 45 år, uddannet folkeskolelærer og med en efterfølgende diplomuddannelse. Jeg har arbejdet bl.a. som lærer, som vicefritids- og ungdomsskoleleder i Aarhus Kommune og nu som administrativ leder på en skole i Skanderborg Kommune. Mine interesser spænder lige fra at nyde livet med min familie til at tage en tur ud i det blå på motorcyklen eller cyklen – og fra at tage til AGF-kamp eller koncert til at læse en god bog.

Mit engagement i lokalpolitik bygger på, hvordan jeg med udgangspunkt i mit konkrete arbejde i fællesråd, skolebestyrelse, brugerråd, foreningsregi mv. har kunnet se, at der er et stort behov for at skabe konkret lokal medindflydelse og medejerskab i forhold til kommunale udviklingsområder. En vigtig del af mit arbejde i byrådet er at lytte til de borgere i Aarhus Kommune, der har noget på hjerte, hvad enten det er inden for ældreområdet, socialområdet, inden for børn og unge eller andre måske mere lokale temaer.


CV
Født 26/7-1970
opvokset i Løgten-Skødstrup
1989-2006 bosat i Odense, Jelling og Aarhus
Er nu igen bosat i Løgten-Skødstrup, sammen med min mand Henrik og vores to børn, Christian og Trine.


Uddannelsesbaggrund
2005: HD, Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus:
1994: Lærereksamen, Jelling Statsseminarium
1989: Nysproglig studentereksamen, Risskov Amtsgymnasium


Erhvervserfaring
2014- : Administrativ leder på en skole i Skanderborg Kommune
2010- 2014: Vice fritids- og ungdomsskoleleder, Aarhus Kommune
2009-2010 : Uddannelseschef, Randers HF og VUC
1994-2009 : Folkeskolelærer, Rønde Skole


Tillidshverv i job og i fritid
2014- : Medlem af Aarhus Byråd
2011- : Løgten-Skødstrup Partiforenings Bestyrelse, Socialdemokraterne
2011-2014: Valgt som repræsentant i hhv. Fællesråd, Skolebestyrelse, Brugerråd, Lederforening
1994-2009 : Rønde Skole – valgt til Forretningsudvalg, TR-suppleant, Medarbejderrepræsentant i skolebestyrelse, Pædagogisk Udvalg, Kursusudvalg

Kontakt
Tlf.: 41854123
E-mail: ll@byr.aarhus.dk
Facebook: facebook.com/LisbethLauersenPolitiske mærkesager

Konkret lokal medindflydelse og medejerskab.
Det vigtigste for mig er at sætte mennesket i centrum: De, der har brug for hjælp, skal prioriteres – både i fordeling af ressourcer og i muligheden for at give sine meninger til kende.
Vi skal alle anerkende, at hver borger er ”eksperten i sit eget liv” – at medejerskab og følelsen af at blive taget alvorligt er grundlæggende nødvendige.

Børn og Unge
Børn og unge skal have de bedste rammer for lærings- og arbejdsmiljøer i skoler og klubber – det er et fælles ansvar at være med til at sikre, at alle børn og unge kan skabe sig et liv med muligheder.
Opgaverne skal løses ved reel og konkret inddragelse af de lokale eksperter: Lærerne på skolerne, pædagogerne i både SFO, fritidsklubber og ungdomsklubber, børnene og de unge samt forældrene lokalt.
Det er afgørende at vi tager ansvar for at skabe de helt rigtige rammer for, at børn og unge får det bedst mulige livsgrundlag og bliver så dygtige, de kan.

De ældre
De ældres ret til et værdigt liv skal være i centrum – vi skal have fokus på kvalitet og omsorg for de ældre. Der skal være en særlig indsats for de svageste ældre og for dem, der mangler et netværk omkring sig, og dette skal være en kommunal indsats, der ikke skal baseres udelukkende på frivillighed.
Der er ingen tvivl om, at de ældre skal have mulighed for at blive i deres lokalområde, hvor netværket også vil kunne bakke op omkring de svageste. Samtidig skal vi i Aarhus gøre det nødvendige for at opretholde muligheden for et værdigt liv.