Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Annoncekampagne vedr. Rundhøjskolen

Kære Medlem

En gruppe af forældre med tilknytning til Rundhøjskolen havde i onsdags et annoncetillæg i Aarhus Onsdag, hvor der ikke blev lagt fingre imellem i kritikken af partierne bag forliget om en ny skolestruktur. Et forlig vi, som bekendt, er en del af, sammen med SF og de radikale. (Annoncen kan læses her: http://deterheltforkert.dk/giv-os-aarhus-tilbage-og-spar-millioner/)

Baggrunden for forliget, som bl.a. betyder at Kolt Skole, Vejlby Skole og Rundhøjskolen lukker og fusionerer med naboskoler, er at der har været en meget stor overkapacitet i de aarhusianske skoler. Vi har haft plads til op mod 7000 flere elever i vores skoler end der går på dem i dag. I en tid, hvor vi ellers har skullet spare på undervisningen i folkeskolen, har det derfor været helt naturligt og fornuftigt, at reducere skolekapaciteten og spare på ledelse og bygningsvedligeholdelse. Også selvom Aarhus vokser - byen vokser nemlig ikke nødvendigvis der, hvor vi har ledig skolekapacitet

Når skoler lukker vil de der rammes selvfølgeligt føle sig uretfærdigt behandlet. Det er fuldt forståeligt. Men det er ærgerligt når kritikken og sprogbruget bliver så aggressiv som det er tilfældet i den omtalte annonce.

Kritikken er hverken retfærdig eller sandfærdig. Alle forligspartierne svarer på spørgsmål og går i dialog, hvilket afholdelse af flere møder og besvarelser af mails også understreger. Borgmester Jacob Bundsgaard og Rådmand for Børn og Unge Kristian Würtz mødtes så sent som i onsdags med repræsentanter for forældregruppen.


Annoncen bringer en række påstande om, hvordan vi agerer som forligspartier.

- vi skulle "føre borgerne bag lyset og kortslutte den demokratiske proces",

- "hundredvis af børnefamilier” skulle blive ofre for ”politisk inkompetence og magtarrogance"

- "at visse politikere hellere vil gennemtvinge sjusk for borgernes regning, end at 'risikere' at tabe ansigt ved at leve op til kommunens egen flotte politik om "borgerinddragelse" "

På samme vis fremmer overskrifter i annoncen som "Spin, sjusk og fiduser", "Hykleri skaber politikerlede" og "Løgn og manipulation" ikke en konstruktiv dialog.

Vi vil gerne indgå i en konstruktiv debat, som vi har gjort hidtil, og vi synes det er centralt at I får nogle synspunkter med, så annoncen ikke kommer til at stå alene i jeres bevidsthed. Derfor vil vi gerne fremhæve en række af de mere graverende fejl i annoncen.1. Det påstås at delen i skoleforliget omkring lukning af Rundhøjskolen sender en regning på mere end 22 mio. kr. til skatteborgerne i Aarhus Kommune. Penge der skal bruges til sikre skoleveje i området og nye skolelokaler.

Aftalen om ny skolestruktur medfører en årlig driftsbesparelse på 13 mio. kr. Hertil kommer forventede salgsindtægter ved salg af Kolt Skole, Vejlby Skole og Frydenlundskolen for et trecifret millionbeløb. Det er korrekt at der vil være udgifter til at etablere sikre skoleveje, samt til at lave mindre lokaleudvidelser på de skoler hvor der skal gå flere elever. Faktisk anvendes der i alt næsten 55 mio. kr. samlet til disse initiativer i forbindelse med den nye skolestruktur i de berørte områder. Samlet set er der dog ingen tvivl om, at der spares penge på den nye skolestruktur. Salget af skolerne vil i sig selv dække mere end engangsudgifterne til sikre skoleveje og nye skolelokaler og hertil kommer altså en årlig besparelse på ledelse og mursten på 13 mio. kr.2. I annoncen beskrives det at 1800 elever får brudt deres hverdag op og splittes fra klassekammerater.

Det er korrekt at der samlet går omkring 1800 elever på Rundhøjskolen, Holme Skole og Rosenvangsskolen. Eleverne fra Rundhøjskolen skal flytte til en anden skole i det kommende skoleår, men vil dog fortsat som udgangspunkt komme til at gå på samme skole som deres nuværende klassekammerater, men ikke nødvendigvis i samme klasse. Vælger forældrene noget andet, så søskende f.eks. kan gå på den samme skole, kan disse elever selvfølgelig komme til at gå på en anden skole end deres nuværende klassekammerater.3. Det beskrives i annoncen at forligspartierne kortslutter den demokratiske proces.

Flertallet i Byrådet har valgt at sætte en række processer i gang for at lette overgangen til nye skoler for børn, forældre og personale, så man er godt forberedt når en ny struktur vedtages endeligt i december for at træde i kraft ved det nye skoleårs begyndelse i august 2013. Det har ikke alene været et politisk ønske, men også et udbredt ønske i høringssvar fra forældre, medarbejdere og ledelser, at planlægningen kommer tidligt i gang, for at sikre så god og smidig en overgang som muligt.

Statsforvaltningen har afvist at der skulle være problemer i den måde vi i Aarhus Kommune har grebet situationen an på. Herudover er processen meget lig den, der blev anvendt da Nordgårdsskolen og Frydenlundsskolen blev lukket. Derfor er der ikke brudt nogen demokratiske spilleregler, tværtimod tager vi hensyn til den bedst mulige overgang til den nye skolestruktur for børnene, forældrene og personalet.4. Under overskriften "Løgn og manipulation" fremhæves en række citater, der alle er taget ud af sammenhæng. Det bemærkes blandt andet at der ikke er overkapacitet på Rundhøjskolen, og herudover argumenteres der for at der ikke kan spares penge på bedre klassedannelser.

Der er overkapacitet på såvel Rundhøjskolen, som i Sydbyen generelt. På Rundhøjskolen er der plads til godt 200 flere elever end der går der i dag. Samlet er der på skolerne i Viby, Højbjerg og Holme plads til over 2000 flere elever end der i dag går på skolerne. Rundhøjskolen, Holme Skole og Rosenvangskolen har desuden jf. kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, udsigt til faldende elevtal i de kommende år. Derfor er det også hensigtsmæssigt at gennemføre en skolelukning i Sydbyen.

Det er uomtvisteligt, at det med skoleforliget bliver muligt for de berørte skoler at lave større klasser end der er i dag. Hvis man vælger at gøre det på den enkelte skole, frigives der helt naturligt penge, der kan anvendes til at enten at øge timetallet eller til andre aktiviteter på skolerne. Det er et valg, der vil være helt frit for skolerne, og pengene bliver ude på skolerne. For de skoler, der som følge af fusionerne får styrket deres elevgrundlag, er der alt andet lige tale om styrkede prioriteringsmuligheder.5. Det beskrives at forligspartierne skulle have givet et løfte om at hele klasser flyttes sammen og at eleverne skulle gå i den samme klasse som hidtil.

Der er ikke afgivet noget politisk løfte om at flytte klasser samlet. Der har været et ønske om ”så vidt muligt”, men der har aldrig været en intention om at vi i byrådet skulle sidde og bestemme klassedannelsen på de enkelte skoler. Det ville være et helt forkert indgreb i den lokale selvforvaltning på skolerne.Forslaget til ændringer i skolestrukturen er i offentlig høring, og yderligere information kan findes på aarhus.dk/skolestruktur.

Med ønsket om en fortsat god søndag