Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Et år til valget

Den 19. november var der præcist et år til kommunalvalget, hvor Jacob Bundsgaard skal stå i spidsen for de aarhusianske socialdemokrater. Det blev bekræftet, da repræsentantskabsmødet den 12. november valgte deres borgmesterkandidat ved stående applaus.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde valgte Socialdemokraterne i Aarhus, hvem der skal stå i spidsen for Socialdemokraterne ved det kommende byrådsvalg.

Europaminister Nicolai Wammen holdte anbefalelsestalen for borgmester Jacob Bundsgaard foran cirka 100 socialdemokrater på Møllevangsskolen, hvor repræsentantskabsmødet blev afholdt.

Den tidligere borgmester roste Jacob Bundgaards indsats som borgmester, og fremhævede blandt andet to brede budgetforlig, et sundt aarhusiansk erhvervsklima og de mange byggeprojekter, der præger Aarhus på trods af den økonomiske krise.

I løbet af vinteren gennemgår Socialdemokraterne den opstillingsproces, som skal vælge det hold af kandidater, der skal udgøre den socialdemokratiske liste til kommunalvalget 2013.


Aarhus ind i kampen for akutjob

Aarhus Kommune tager ansvar for at realisere regeringens mål om at finde akutjob til de ledige, der står til at falde for dagpengegrænsen. Kommunen forpligter sig til at tilvejebringe mindst 180 akutjobåbninger.

Regeringen, KL, Danske Regioner og DA har indgået en aftale om at arbejde for at skaffe i alt 12.500 akutjob til langtidsledige, der risikerer at miste deres dagpenge. Af disse skal kommunerne oprette de 3.000 og Aarhus Kommune har i den forbindelse forpligtet sig til at skabe mindst 180 jobåbninger. Kommunens indsats indeholder flere spor, nemlig både at etablere egentlige kommunale akutjob og at give fortrinsret til samtaler, men også at lave samarbejdsaftaler med erhvervslivet om etablering af akutjob i det private.

De enkelte magistratsafdelinger forpligter sig til, at ledige fra målgruppen, der står til at miste deres dagpenge, kan få fortrinsret til ansættelsessamtaler til stillinger i det offentlige.

”Det er vigtigt for os at imødekomme de mennesker, som står i en svær situation og mangler et job nu og her, inden de mister deres dagpenge. Vi er derfor stolte af, at Aarhus Kommune kan levere akutjob til regeringens aftale,” udtaler Tatiana Hjorth Sørensen, Socialdemokraternes ordfører på området.

Aftalen om akutjob forudsætter, at der er tale om ordinære job, hvor der under alle omstændigheder skulle ansættes en medarbejder, og at ansættelserne sker på de sædvanlige løn- og arbejdsvilkår. Forudsætninger, som Aarhus Kommune selvfølgelig lever op til. Derudover går Aarhus Kommune et skridt videre i indsatsen, idet man åbner mulighed for, at magistratsafdelingerne kan oprette midlertidige akutjob.

Finanslov giver hjælp med huslejen

Regeringen har med finansloven for 2013 afsat midler til at imødekomme lejere, der står til at blive udsat af deres bolig. Lotte Cederskjold håber, at nogle af midlerne kan være med til at færre ender på gaden i Aarhus.

I de sidste år er der er sket en stigning i antallet af borgere der er blevet sat ud af deres bolig og derfor også et stigende pres på de tilbud, som Aarhus har til de hjemløse. Nu har regeringen afsat midler, som skal gå direkte til at indrer, at færre må forlade deres bolig.

“Det er vigtig at undgå, at nogen mennesker skal opleve de uoverskuelige konsekvenser det er, at ende på gaden. Regeringen har som en del af finansloven varslet en forbedring for udsættelse af lejere. Det giver os en bedre mulighed for, at yde hjælp til huslejebetaling til udsatte borgere,” siger Lotte Cederskjold, politisk ordfører for Socialdemokraterne i byrådet.

Der afsættes 7 millioner kroner til bedre forhold, for mennesker der risikerer at blive udsat af deres lejlighed. Midler, som er en del 1 milliard kroner, som regeringen har bemidlet til socialt udsatte grupper.

Socialforvaltningen styrker samarbejdet med Livsværkstederne

Socialforvaltningen indgår et tættere samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejdes åbne værested, Livsværkstederne, i Gellerup. Et forhøjet driftstilskud og forpligtende, konkrete mål skal sikre hjælpen til et stigende antal brugere.

På grund af et stigende antal brugere har Socialforvaltningen og Livsværkstederne indgået en ny driftsaftale, som sikrer, at Livsværkstederne kan imødekomme de mange brugers behov. På Livsværkstederne indgår marginaliserede i et socialt netværk, hvor de kan få vejledning og kan tage del i aktiviteter, der sigter mod at udvikle deres ressourcer og dermed styrke deres livssituation.

”Livsværkstederne har i mange år ydet en stor indsats for mennesker, der af forskellige årsager er marginaliseret i samfundet. Og behovet for det sociale arbejde er desværre ikke blevet mindre med tiden. Derfor glæder det mig, at vi kan styrke fundamentet, så Livsværkstederne kan rumme flere og bidrage til det vigtige arbejde med social inklusion,” siger rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Hans Halvorsen.

Aftalen indebærer blandt andet en forhøjelse af driftstilskuddet med 250.000 kroner til 670.000 kroner årligt, ligesom der indføres forpligtende, konkrete mål for Livsværkstedernes arbejde.

 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.