Har du problemer med at læse mailen klik? her
 
Kære Socialdemokrater
Socialdemokraterne i Aarhus byråd håber, at alle har haft en god sommer og nyder det gode vejr. Byrådet er gået i gang med et politisk spændende efterår, som bl.a. vil være præget af efterårets budgetforhandlinger.

Aarhus kommune skal finde 150 mio. kr. ved næste budgetforlig – Men undgår sparerunde

For første gang i flere år undgår Aarhus Byråd at svinge den store sparekniv, når næste årsbudget skal forhandles på plads.

For at sikre en fornuftig balance i økonomien, skal kommunen spare 150 millioner kr., hvilket svarer til mellem en og en halvanden procent af det kommunale budget. Det betyder efter Jacob Bundsgaards vurdering at kommunen undgår en stor sparerrunde, som vi har set i budgetterne de sidste par år.

”I betragtning af den meget alvorlige økonomiske krise, vi befinder os i, så vil jeg sige, at Aarhus Kommune har en budgetopgave, der er til at håndtere. Det er min vurdering, at vi vil kunne klare det uden en decideret sparerunde med sparekataloger og den slags” siger Jacob Bundsgaard.

En årsag til den økonomiske ubalance er, at Aarhus er en kommune i vækst. Flere og flere vælger at bosætte sig i Aarhus og det er ifølge Jacob Bundgaard en meget positiv ting.

”Alene væksten betyder en øget udgift på 167 millioner kr. om året, men trods udgiften er det helt grundlæggende et positivt regnestykke, at kommunen vokser. Det skal vi være glade for,” siger Jacob Bundsgaard.

Det kommunale budget for 2013 er primært blevet presset af ydre faktorer, som for eksempel en genberegning af beskæftigelsestilskuddet, der koster kommunen 96 millioner kr. Eller den nye udligningsmodel, der dirigerer flere penge til de fattigste kommuner. Den kostede Aarhus Kommune 61 millioner kr. Der er også aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, der kostede kommunen 143 millioner kr. Dog har kommunen også fået et ekstra balancetilskud på 172 millioner i 2013.

”Vi er glade for balancetilskuddet og heldigvis var vi så forudseende, at vi sidste år indlagde en buffer til at modvirke den slags. I den er der i gennemsnit 43 millioner kr. om året, som kan komme i spil. I betragtning af den meget alvorlige økonomiske krise, vi befinder os i, så vil jeg sige, at Aarhus Kommune har en budgetopgave, der er til at håndtere” Siger Jacob Bundsgaard.

For at minimere serviceforringelser er investeringer i blandt andet energioptimering, velfærdsteknologi samt efteruddannelse et af midlerne til at finde besparelserne.


 
DM i skills til Aarhus

Elever fra erhvervsuddannelserne er i fuld gang med at kvalificere sig til en plads ved DM i Skills 2013, hvor de skal konkurrere på deres håndværk. For at skabe interesse for arrangementet blandt de unge, der står overfor at skulle vælge en ungdomsuddannelse, vil der i efteråret blive afholdt konkurrencer for landets 9. klasser.

Vinderne får en plads ved den store finale, som afholdes i forbindelse med DM i Skills 2013. Aarhus er værter for DM i Skills - Danmarksmesterskabet i Erhvervsuddannelser - som afholdes den 24. - 26. januar 2013 i NRGI Park & Arena.

”Ideen med folkeskolekonkurrencen er at give eleverne mulighed for at opleve erhvervsuddannelserne på tæt hold. Ved selv at deltage i en konkurrence bliver studievejledningen forvandlet fra passiv information til en aktiv oplevelse”, siger rådmand Hans Halvorsen.

Eleverne skal blandt andet dyste om at samle en vandlås, skifte dæk eller sømme brædder sammen til en trætrappe.

DM i Skills 2013 er ét af de initiativer, der skal være med til at understøtte Byrådets målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2013.

”DM i Skills er en oplagt mulighed for at vise, hvad erhvervsuddannelserne kan tilbyde. Derfor er det også en chance for at løfte endnu flere unge ind på ungdomsuddannelserne. Ved at afprøve et eller flere fag, får de unge en helt konkret oplevelse af, hvordan uddannelse kan omsættes til produktion” siger rådmand Kristian Würtz.

De seneste to år er DM i Skills blevet afholdt i Odense. Her har man i samme periode oplevet en tilgang på 5-10 procent til erhvervsuddannelserne.


 
Faglig konflikt i Aarhus

I sommerperioden har fagbevægelsens konflikter fulgt meget i mediebilledet i forbindelse med Vejlegårdsagen. I Aarhus er 3F også i konflikt med en række cafeer og restaurationer. Socialdemokraterne ønsker at bakke op om de faglige organisationers kamp og opfordrer til at følge sagen.

”Som almindelige forbrugere har vi mulighed for at bakke op om konflikten ved at vælge steder med overenskomst. Derfor vil jeg helt klart opfordrer til, at man følger med i konflikten og har sympati for fagforeningens blokader”, siger Camilla Fabricius, gruppeformand.

Den danske arbejdsmarkedsmodel er central for sikring af ordnede løn- og arbejdsvilkår understreger Hanne Vinther.

”Det er klart, at det er et fælles ansvar at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor skal vi som organisation bakke op om de faglige organisationers kamp. Det er helt centralt hvis vi skal sikre løn- og arbejdsvilkår på hele arbejdsmarkedet, så enkelte cafeer og restaurationer ikke får lov til at dumpe lønnen ”, siger Hanne Vinther, medlem af beskæftigelsesudvalget.

Hans Halvorsen er enig, men understreger at det er de faglige organisationer der håndterer konflikterne på arbejdsmarkedet.

"Det er vigtigt at pointere, at det er de faglige organisationer der indgår aftaler / overenskomster på arbejdsmarkedet. Aftale systemet indebærer også retten til at konflikte hvis ikke enighed om en aftale kan opnås. Det er vigtigt det så også er de faglige organisationer der håndterer konflikterne på arbejdsmarkedet. Det er den opgavedeling vi har i arbejdsbevægelsen og en forudsætning for den Danske Arbejdsmarkedsmodel," siger social- og beskæftigelsesrådmand, Hans Halvorsen.

Cafeer og restuarationer med overenskomst kan findes via 3F’s hjemmeside.


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.