Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Kære Socialdemokrat

Borgmestre og rådmænd fra Danmarks seks største byer, 6-byerne, har præsenteret beskæftigelsesminister Mette Frederiksen for 10 forslag til en totalt forandret og forenklet beskæftigelseslovgivning. Kommunalpolitikerne håber, at ministeren i den ny regering vil tage de mange forslag til administrative lettelser med i den revidering af beskæftigelseslovgivning, som den ny regering har bebudet.

6-byerne har tidligere på året fremlagt et forslag til ny beskæftigelseslovgivning i hovedprincipper, som både politikere og organisationer tog godt imod. Nu hvor en revidering af beskæftigelseslovgivningen rykker nærmere, så fremlægger vi 10 konkrete og detaljerede forslag til ændringer af loven. De blev positivt modtaget af vores nye beskæftigelsesminister, så der er lagt op til en god dialog,” siger Hans Halvorsen, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

I stedet for den stramme statslige styring af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne ønsker 6-byerne – Randers, Esbjerg, Odense, Aarhus, Aalborg og København – mere frihed til en individuel indsats til de ledige.

Og så vil 6-byerne gerne måles på, hvor gode kommunerne er til at få de ledige i job, i stedet for om den ledige møder op til samtale til tiden.

Beskæftigelsessystemet er sandet til i administration. Det er dyrt og tidskrævende og det hæmmer jobindsatsen og motivationen i kommunerne. Der er i den grad brug for afbureaukratisering, og 6-byernes forslag er reel, konkret politik, som kan gennemføres,” siger Hans Halvorsen.

Læs de 10 forslag til administrative lettelser på:
http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Sociale-Forhold-og-Beskaeftigelse/Beskaeftigelsesforvaltningen.aspx


 
Robotstøvsugere og ensomme ældre

Socialdemokrater har, sammen med resten af forligskredsen bag budgettet for 2012-2015, aftalt at støvsugning fra 2012 ikke længere skal indgå i serviceniveauet for praktisk hjælp. I stedet anbefales de ældre at anskaffe sig de såkaldte robotstøvsugere, som på egen hånd kan stå for støvsugningen.

Det forventes at tiltaget vil frigive 5-6 millioner kroner årlig. Midler som i stedet skal gå til at mindske ensomheden blandt de ældre borgere i Aarhus Kommune.

Sagen har i den seneste tid været meget omdiskuteret i medierne, fordi mange har følt det som en forringelse af serviceniveauet. Men Socialdemokraterne ser det ikke som en forringelse, måske snarere som en forbedring af servicen. Ved at benytte sig af velfærdsteknologi og dermed gøre tingene på en smartere måde, frigør vi midler som så i stedet kan bruges på bl.a. samvær med ensomme ældre.

Det er en meget følelsesladet diskussion, men det er en vigtig diskussion. Det bliver nemlig ikke sidste gang vi kommer til at stå overfor situationer, hvor vi skal vælge at benytte os af velfærdsteknologi, så vi får ekstra midler til de varme hænder. På den ene side virker det underligt at have robotter til at stå for ens rengøring, men på den anden side kan det sikre at vi i fremtiden har råd til en ordentlig og værdig offentlig service. Når vi har begrænsede midler handler det altid om prioriteringer, og her har vi valgt at prioritere den service som aldrig kan overtages af robotter, nemlig den personlige kontakt mellem mennesker. Man udskifter en form for service, støvsugning, med velfærdsteknologi, for så til gengæld frigive rigtigt mange midler og hænder til en anden form for service; at støtte de alt for mange ensomme ældre vi har i kommunen. Vi synes det er en rigtig fornuftig måde at sikre en offentlige service med høj kvalitet og værdighed,” siger Lotte Cederskjold, politisk ordfører for Socialdemokraterne i Aarhus Byråd.

Den kommunale hjælp til støvsugning bliver selvfølgelig ikke fjernet fra de borgere, som af fysiske eller helbredsmæssige årsager ikke kan benytte sig af de såkaldte robotstøvsugere.


 
Gode resultater af familiepleje

Gennem halvandet år har Aarhus Kommune døgnanbragt 19 spædbørn i plejefamilier. Samtlige børn er blevet evalueret af Center for Socialfaglig Udvikling for at vurdere, om plejeindsatsen har givet børnene trygge rammer og en sund udvikling. Evalueringen viser, at børnene har udviklet sig positivt og tilfredsstillende både helbredsmæssigt, motorisk, kognitivt, socialt og følelsesmæssigt.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen, glæder sig over de gode resultater.

Børn har ret til en tryg familie, som ramme om deres opvækst – også hvis de ikke kan bo hjemme hos mor og far. Derfor har vi lagt en familieplejestrategi, der udvikler plejeindsatsen, så flere anbragte børn kan tilbydes en plejefamilie. Det gælder også de helt små børn. Det er den rigtige vej at gå, og det understøttes af de gode resultater i Spædbørnsprojektet,” siger rådmand Hans Halvorsen.

Projektet har evalueret børnenes udvikling på en række parametre, og både plejeforældre, biologiske forældre, familieplejekonsulenter og sagsbehandlere har deltaget i undersøgelsen gennem interviews og spørgeskemaer.

Resultaterne fra Spædbørnsprojektet vil nu blive indarbejdet i Aarhus Kommunes familieplejestrategi. Strategien sigter mod at udvikle forskellige typer af familieplejetilbud, og det er målet, at omkring fire ud af ti børn, der skal anbringes, skal tilbydes en plejefamilie.


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.