Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Aftale om skolestruktur viderefører Rundhøjskolen

Partierne bag forslaget til en ny skolestruktur i Aarhus har netop indgået en politisk aftale, der på afgørende punkter bekræfter den indstilling, som har været otte uger i offentlig høring.

Forligspartierne imødekommer samtidig en række høringssvar. Modstanden mod lukning af Rundhøjskolen og argumenterne for at bevare skolen er drøftet indgående. Resultatet er, at forligspartierne indstiller til at føre Rundhøjskolen videre.

Engagementet vidner om, at mange borgere har et nært forhold til skolen, og at Rundhøjskolen i sig selv udgør en særlig værdi for lokalområdet. Det skaber også grobund for at drive skolen videre i en bæredygtig form.

Forligskredsen har noteret sig, at flere høringssvar foreslår fælles ledelse i et nyt storskoledistrikt for Holme og Rundhøj som del af en alternativ løsning. Der peges på, at der kunne være indskoling på den ene skole og udskoling på den anden.

Forligskredsen anerkender viljen hos parterne omkring Rundhøjskolen til at fremsætte forslag, der har kunnet medvirke til Rundhøjskolens beståen og som kommer forligskredsen i møde. Forligspartierne påpeger i den forbindelse, at beslutninger af den type baserer sig på borgerinddragelse og mulighed for offentlig høring. Forslaget om fælles ledelse har ikke været en del af høringen, og derfor ønsker forligskredsen ikke her og nu at lægge op til beslutning om fælles ledelse i Holme-Rundhøj.

I forlængelse heraf opfordrer forligspartierne til, at man lokalt i Holme-Rundhøj fortsætter dialogen og overvejelserne om et tættere samarbejde og i den forbindelse inddrager erfaringerne fra Tranbjerg/Grønløkke.

Videreførelsen af Rundhøjskolen betyder, at man ikke kan spare 4 millioner kroner som forudsat. Pengene vil forligskredsen afsætte i forbindelse med budgettet for 2014 og i årene frem. Dermed får skoleområdet samlet set et løft, så ændringerne af forliget ikke betyder nye besparelser andre steder.

Det følger af aftalen, at Holme Skole og Rosenvangskolen videreføres som i dag. Det følger også, at Center 10 videreføres på den nuværende adresse på Frydenlundskolen.

Penge til fusionsskoler
Fusionen af Vejlby Skole/Jellebakkeskolen, fusionen af skolerne i Kolt-Hasselager samt forsøget med fælles ledelse i Grønløkke-Tranbjerg er blevet bekræftet i aftalen. Det har været et stærkt udtrykt ønske i høringssvarene, at der blev fundet penge til at indfri alle fusionsskolers gæld, hvilket forligspartierne indfrier. Samtidig er der fundet penge til alle de anførte forslag i den reviderede trafikanalyse vedrørende Grønløkke-Tranbjerg, Kolt-Hasselager samt Risskov Skole og Vejlby-Jellebakken.

Den politiske aftale danner grundlag for den endelige indstilling om skolestruktur, som Aarhus Byråd skal behandle endeligt 19. december.