Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Aarhus hilser folkeskolereform velkommen

Regeringen fremlagde i sidste uge sit forslag til en reform af folkeskolen. I Aarhus hilser socialdemokraternes reformtankerne velkomne.

Borgmester Jacob Bundsgaard er begejstret for Regeringens arbejde og visioner for fremtidens folkeskole.

”Folkeskolen har brug for et kvalitetsløft, og det leverer regeringen. Vi skal have modet til at tænke nyt, bryde vanetænkning og turde reformere, også i en tid, hvor ressourcerne er knappe. Med forslaget til folkeskolereform skaber regeringen muligheder for at løfte alle elever i folkeskolen og forbedre fremtidsmulighederne for kommende generationer.”

Peder Udengaard fra Børn og Ungeudvalget tilføjer.

”Hvis Danmark skal kunne klare sig i den globale konkurrence må vi også i fremtiden sikre os at vores unge er godt uddannede og at mindst 95 procent af en ungdomsårgang får sig en ungdomsuddannelse. Den kamp starter allerede i folkeskolen og Regeringen viser her at de tager kampen op.”

Rådmand Kristian Würtz, Børn og Unge, hæfter sig ved, at forslaget til folkeskolereform vil øge mulighederne for at få unge i uddannelse.

”En mere alsidig og varieret skoledag med vekselvirkning mellem læring, leg og aktiviteter vil være til gavn for alle elever, så de kan blive så dygtige, som de kan. Mere dansk og mere matematik vil løfte fagligheden, ikke mindst for den femtedel af eleverne, som i dag forlader skolen uden tilstrækkelige kompetencer til at klare en ungdomsuddannelse,” siger Kristian Würtz og tilføjer:

”Reformen bygger videre på de spor, vi allerede har lagt i Aarhus. Men den vil også betyde forandringer for elever, medarbejdere og forældre. Det er derfor afgørende, at vi lokalt og i fællesskab kan finde løsninger, som kan bidrage til at føre reformens intentioner ud i livet.”

Kristian Würtz havde allerede dagen efter regeringens fremlæggelse af reformen indkaldt de aarhusianske lærere og skoleledere til en drøftelse af regeringens udspil med blik på den kommende udmøntning i Aarhus. På samme måde val han invitere andre faglige organisationer, forældre- og elevorganisationer samt andre aktører i folkeskolen, så de sammen kan drøfte de nye muligheder.

Læs hele Regeringens udspil til en folkeskolereform her


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.