Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Flertallet i byrådet fastholder aftale om robust folkeskole

Et alternativt forslag til placering af Center 10 fra Rundhøjskolens forældregruppe finder ikke besparelsen og giver ikke mere undervisning for pengene.

Onsdag drøftede Aarhus Kommunes Børn og Unge-udvalg den kommende skolestruktur i Aarhus. På mødet orienterede repræsentanter fra Rundhøjskolens forældregruppe, om et alternativt forslag til placering af Center 10.

Den kommende skolestruktur skal løse de grundlæggende udfordringer, vi står overfor. Det er afgørende, at vi når de mål, byrådet har sat op. Det handler om økonomi, det handler om at sænke antallet af ledige stole i klasserne på skolerne, og det handler om at skabe et stærkt, samlet tilbud til 10. klasserne.

Det kan ikke opnås ved forældregruppens alternative forslag, der har en række mangler.

”Forslaget giver et hul på en million kroner om året på driften og sikrer ikke et ordentligt 10. klassestilbud. Desuden er der ikke plads til et styrket Center 10 på Vestergårdskolen i det alternative forslag, som derfor kræver en flytning af specialklassemiljøet på Vestergårdskolen. Siden 2008 har det været et klart mål for Aarhus Byråd, at have et stærkt, selvstændigt og fagligt specialiseret 10. klassestilbud, der fungerer som starten på en ungdomsuddannelse frem for en afslutning på folkeskolen”, påpeger socialdemokraternes skoleordfører, Peder Udengaard.

Forliget om en ny skolestruktur sparer i alt 13 mio. kr. på mursten og administration. Desuden medfører aftalen mulighed for mere undervisning for pengene for 4,7 mio. kr. om året på de berørte skoler. Også på dette punkt mangler det alternative forslag en mio. kr., så det samlet mangler mindst to mio. kr. ift. forliget mellem S, SF og RV.

Forliget frigør tre skoler til salg: Vejlby Skole, Kolt Skole og Frydenlundskolen. Indtægterne fra salgene kan være med til at modernisere og udbygge de aarhusianske skoler, der hvor behovet er nu og i fremtiden.

”Aarhus vokser, men borgernes flyttemønster og væksten i børnetallet kommer ikke nødvendigvis der, hvor vi har ledig plads i skoler og daginstitutioner. Med aftalen sikrer vi en bedre udnyttelse af den plads vi har, og vi peger på et økonomisk råderum, så vi kan få bedre skoler indenfor de eksisterende økonomiske rammer, til gavn for børnene,” udtaler Kristian Würtz, Rådmand for Børn og Unge.