Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Aarhus bliver Kulturhovedstad 2017

Ambitionerne forløste sig, da Aarhus blev udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. Borgmester, Jacob Bundsgaard, kalder det en hel unik mulighed, som kommer til at have stor betydning for byen, både før og efter 2017.

Fredag den 24. august stod det klart at du, som aarhusianer, kommer til at bo i Europas kulturhovedstad i 2017. Med udgangspunkt i Aarhus, skal kulturhovedstaden være med til at skabe vækst i alle lag af Region Midtjylland. Det skal give konkrete gevinster ved at skabe flere arbejdspladser, men også store oplevelser.

Bundsgaard glæder sig
I 2008 valgte Aarhus byråd, at byde ind på titlen, som europæisk kulturhovedstad i 2017. Nu fire år efter ser borgmester, Jacob Bundsgaard frem til at de store ambitioner føres helt ud i livet.

”Titlen som kulturhovedstad er en kæmpe gevinst for byen. Vi har store ambitioner og der er ingen tvivl om, at det vil bærer mange oplevelser med sig. Udnævnelsen skal være med til, at vi forfølger og forstærker de ideer, som vi har i dag. Det skaber god bund for iværksætteri og arbejdspladser, som kommer byen til gode mange år fremover,” udtaler en glad Jacob Bundsgaard.

Titel skaber blivende værdier
Kulturhovedstaden skal være med til at kortlægge Aarhus’ styrker, svagheder og udviklingspotentialer. Byrådet har oprettet Sekretariatet for Aarhus 2017, som har ansvaret for at inddrage virksomheder og kulturinstitutioner, så alle byens aktører går samlet ind i arbejdet og hjælper med konkrete projekter og ideer. Det sikrer, at projekterne omsættes til viden, som kommer hele byen til gavn.

Aarhus får opmærksomhed
Da Aarhus fik titlen, kunne man blandt andet læse om det i de store aviser Le Monde fra Frankrig og Die Welt fra Tyskland. Kulturhovedstaden 2017 har sit udspring i Aarhus, men er en unik mulighed for hele regionen. Projektet er både finansielt og moralsk bakket op af hele Region Midtjylland. Allerede nu indgår mere end 100 projekter fra Aarhus og hele regionen i kulturhovedstadsprojektet.


 
Rundhøjskolen fik svar på spørgsmål

Flertallet for skolestrukturen med Socialdemokraterne, SF og det Radikale Venstre, lagde på byrådsmødet den 15. august vægt på, at de med indstillingen fremtidssikrer folkeskolen. Herefter lagde de vægt på, at børn og ansatte nu får ro til at forberede sig på skolefusionerne.

Ny skolestruktur styrker folkeskolen i hele Aarhus
Peder Udengaard, næstformand i Børn- og Ungeudvalget, talte som den første og lagde her vægt på, at den ændrede skolestruktur er en nødvendighed, som sikrer en robust folkeskole fremover. Det sikrer en stærk folkeskole i hele Aarhus.

”Det er ansvarligt fordi vi i dag har en skolestruktur, der på en række områder ikke længere er tidssvarende. Der er dele af byen, hvor der mangler klasselokaler nok til eleverne i skolen, mens der er andre områder, hvor skolerne har tomme klasselokaler.” Uddrag fra Peders 1. indlæg.

Center 10 ligger bedst på Rundhøjskolen
Debatten om placeringen af et Center 10, for 10. klasse eleverne blev også vendt. Her blev det forklaret, hvorfor Center 10 har den bedste placering på Rundhøjskolen.

Fra Peders 1. indlæg: ”Der er i dag to skoler i Aarhus der vil kunne rumme et 10. klassecenter. Tovshøjskolen og Søndervangskolen. Tovshøjskolen er udset til Campus i helhedsplanen for Gellerup og Tovshøj. Søndervangsskolen er en heldagsskole og der ligger helt andre planer for skolen i forbindelse med helhedsplanen.

Og hvis vi flyttede 10. klasses centret til Tovshøj eller Søndervangsskolen alligevel, så ville der stadig være overkapacitet i Sydbyen. Så ville vi stadig bruge skatteydernes penge på vedligeholdelse af tomme lokaler. ”

Sikrer en god overgangsperiode
Processen fremover skal være med til at sikre, at børn og forældre får de bedste muligheder for en ordentlig overgang. Derfor indstillede flertallet bag beslutningen, til at skolerne arbejder konstruktivt fremad for at sikrer alle børn får den bedst mulige start på skolen i sommeren 2013.

Du kan lytte til hele byrådets behandling her: Byrådets behandling af skolestruktursindstillingenBørn og Unge-Byrådet sætter dagsorden

Socialdemokraterne tager de unge seriøst, når de kommer med anbefalinger. Nu sætter Ungebyrådet dagsorden med et forslag om bedre og mere seksualundervisning. Aage Rais-Nordentoft, roser forslaget og tvivler ikke på, at det på sigt løfter seksualundervisningen på skolerne.

Læs mere her:
Børn og Unge-byrådet sætter dagsorden


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.