Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Aarhus redder liv med hjertestartere

Aarhus skal have flere offentligt tilgængelige hjertestartere. Derfor fremlagde Socialdemokraterne til onsdagens byråd et beslutningsforslag i samarbejde med Enhedslisten og De Konservative. Forslagsstillernes mål er, at få skabt et formaliseret samarbejde mellem Aarhus Kommune og erhvervslivet om at opsætte hjertestartere ved nye store byggerier, som så efterfølgende skal være en permanent del af bygningen. Forslagsstiller og gruppeformand Camilla Fabricius ser frem til at følge forslaget og håber på, at man i sidste ende kan finde en god løsning:

”Vi ved alle, at en hjertestarter kan være afgørende for liv og død, når uheldet er ude. Men det skaber også en tryghed at vide, at hjertestarteren er der og altid er tilgængelig. Det signalerer også, at vi i Aarhus gerne vil passe på hinanden. Derfor håber jeg, at vi i magistrats- og udvalgsbehandlingen kan finde en model, som både kommunen og erhvervslivet kan nikke til. Det er et ønske som er blevet fremført i erhvervslivet, så jeg er sikker på, at vi nok skal nå frem til et godt resultat,” siger Camilla Fabricius.

Forslaget lægger op til, at Aarhus Kommune også skal bidrage og opstille hjertestartere udenpå deres store bygninger eller flytte eksisterende hjertestartere ud, så de bliver tilgængeligt døgnet rundt.

”Selvfølgelig skal vi også se på kommunens hjertestartere. Vi er en af byens største arbejdsgivere, og der færdes mange mennesker i nærheden af de offentlige institutioner. Første skridt bliver derfor at få kortlagt alle eksisterende hjertestartere, og jeg håber, at de så kan blive en del af Trygfondens applikation til mobiltelefoner. De fleste har efterhånden en smartphone og vil derfor altid have en oversigt over byens hjertestartere lige ved hånden,” siger Camilla Fabricius.

Forslaget skal nu behandles i Magistraten og Teknisk Udvalg, inden det kan blive endeligt vedtaget.


 
Rokade i Magistraten

Socialdemokraterne foretager en omkonstituering, så gruppeformand Camilla Fabricius får plads i Magistraten i stedet for Lotte Cederskjold, som vil fokusere på posten som politisk ordfører.

Politisk ordfører Lotte Cederskjold har ved siden af sit politiske arbejde et krævende job som Koncernjurist. Her står hun overfor at skulle påtage sig et større ansvar i den kommende tid, hvilket ikke kan forenes med både at være magistratsmedlem og politisk ordfører for Socialdemokraterne. Lotte Cederskjold har derfor ønsket at udtræde af Magistraten. På den baggrund har den socialdemokratiske gruppe valgt at foretage en omkonstituering, så gruppeformand Camilla Fabricius overtager pladsen i Magistraten.

Læs mere her.


 
Inderhavnen skal bruges rekreativt

Ideen bagved hele projektet, som skal omdanne byen langs havnen med byplads, letbane og mindre personbilstrafik handler om at skabe en bedre forbindelse mellem by og bugt. Et område som i den forbindelse er overset, er selve inderhavnen mellem Dokk1 og Navitas. Det ønsker Socialdemokraterne med Steen B. Andersen i spidsen at lave om på. Derfor fremførte han - på vegne af gruppen og sammen med De Konservative - et byrådsforslag, der skal tillade aktiviteter i inderhavnen.

Læs mere her.


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 13 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.