Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Bredt budgetforlig er på plads

Et stærkt socialdemokratisk præget budget for Aarhus Kommune er på plads. Et bredt flertal bakker op om budgettet, der sætter en klart socialdemokratisk kurs for Aarhus Kommune.

Et stærkt socialdemokratisk præget budget for Aarhus Kommune er på plads. Fredag over middag faldt budgettet på plads i et bredt forlig med deltagelse af samtlige partier med undtagelse af Liberal Alliance. Budgettet er blevet forhandlet på plads i en ny proces, der har gjort op med lange forhandlinger i de sene nattetimer. Derfor blev forhandlingerne afbrudt torsdag omkring midnat, og først genoptaget og færdiggjort fredag formiddag. Socialdemokraterne er stolte over at have stået i spidsen for en sund forhandlingsproces, der nu har resulteret i et afbalanceret budget, som udstråler at kommunens økonomi er sund og ansvarlig. Et bredt flertal står bag budgettet, der er præget af en klar socialdemokratisk kurs. Flere vigtige indsatsområder får afgørende budgetløft: Der tages hånd om de socialt udsatte, investeres massivt i beskæftigelse og sundhed, og der bliver afsat midler til at tackle byens mobilitetsudfordringer. Samtidig rustes vores kernevelfærdsinstitutioner som dagtilbud, skoler og ældrepleje til at tage imod befolkningsvæksten. Med det nye budget er Aarhus for alvor rustet til at tage imod de omkring 4500 nye aarhusianere, der hvert år kommer til byen.

Et socialt budget
Det er et budget, der virkelig kommer de socialt udsatte i kommunen til gode. Budgettet afsætter midler til en hjemløseindsats, der styrker forebyggelse og indsatser i nærmiljøet. Samtidig videreføres det stofindtagelsesrum, der siden 2013 har hjulpet stofmisbrugere til at indtage stoffer under værdige forhold. Stofindtagelsesrummet har tidligere været medfinansieret af Sundhedsministeriet, men med det nye budget kan stofindtagelsesrummet videreførers for kommunens egne midler. Endelig er det lykkedes at indfri et socialdemokratisk ønske om, at bostøtteordningen tilføres yderligere midler for at tilgodese borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Flere investeringer på sundhedsområdet
På sundhedsområdet har Socialdemokraterne sat flere flotte aftryk. Der er afsat en ramme til kommunens nye sundhedspolitik, som samlet set skal være med til at mindske ulighed i sundhed. Genoptræningsområdet bliver opprioriteret, således at den enkelte borger hurtigere kan klare sig selv efter endt hospitalsophold. Der bliver tilført flere midler til hjerneskadeteamet, som sikrer hjælp til borgere med erhvervede hjerneskader. Og endeligt er der blevet plads til at oprette et bedre madtilbud til ældre i plejeboliger. Prioriteringer som bærer præg af, at Aarhus Kommune i fremtiden vil være bedre rustet på sundhedsfronten.

Massive investeringer i beskæftigelse
Budgettet for 2015 til 2018 sætter gang i en lang række initiativer, der skal underbygge beskæftigelsen i Aarhus Kommune. Der investeres i jobrotation, ungeindsatsen og ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) for at opnå målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Budgettet er dermed præget af et fokus på at holde fremme både uddannelse og beskæftigelsen i Aarhus Kommune. Samtidig indeholder budgettet også initiativer for afbureaukratisering, øget internationalisering og bedre erhvervsvilkår. Alt i alt bæger budgettet præg af ambitiøse investeringer, der vil få Aarhus i arbejde.

Aarhus får en Mobilitets- og Vejfond
I forbindelse med budgetforhandlingerne har Socialdemokraterne fået forhandlet Mobilitets- og Vejfonden på plads, som sikrer 1.1 mia. kr. til infrastrukturinvesteringer. Samlet set skønnes det, at der kan udmøntes 285,6 mio. over de næste fire år. Først for står en forbedret fremkommelighed på Viborgvej og Ringgaden, samt investeringer i Intelligente Transportsystemer (ITS), der kan få trafikken til at glide bedre bredt i kommunen, ligesom muligheden for en fortsat udbygning af pendlercykelruter og gode cykelparkeringsforhold vil blive prioriteret

Læs mere
Læs det samlede budget forlig her
Læs Borgmesterens afdelings pressemeddelelses om budgettet her
Læs Teknik og Miljøs pressemeddelelses om budgettet her 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.