Har du problemer med at læse mailen klik? her
 
 
Museerne i fokus

Aarhus Kommune har mange unikke og fantastiske museer, der rummer masser af aarhusiansk kultur og historie samt internationale udstillinger med bredde og høj kunstnerisk kvalitet.

Rammerne for de aarhusianske museer er i konstant forandring med nye forventninger, nye opgaver og nye udfordringer – både hvad angår økonomi, besøgstal og udviklingsmuligheder. Socialdemokraterne i Aarhus Byråd mener derfor det er vigtigt at museerne får en helt central rolle i den aarhusinaske kulturpolitik. Det vil ifølge Peder Udengaard medvirke til at Aarhus som bysamfund i endnu højere grad styrker museernes rolle i det det aarhusianske kulturliv.

Vi har brug for at samle op på de udfordringer museer står overfor, og samtidig klarlægge mulighederne for at tiltrække nye museer til Aarhus. Den kan være med til at udstikke rammerne og kursen for de kommende års satsninger på museumsområdet og understøtte bestræbelserne på at skabe mere synlighed om museernes rolle, både som identitetsskabende institution i bysamfundet og som branding af Aarhus internationalt. Det er derfor helt centralt museumsområdet prioriteres i kulturpolitikken.” Udtaler Peder Udengaard

Med et øget fokus på museerne i kulturpolitikken forventes det at museerne, kommunen og andre relevante aktører bringes ind i nye samarbejder, der afspejler koblingen mellem en rig kulturhistorie og et samfund i udvikling


 
Aarhus skal være forgangskommune for klimarigtige vådområder

Klima og Miljø er igen sat på dagsordenen i Danmark. Med den nye regering og finansloven 2012 er der for alvor kommet gang i nye grønne initiativer. Der er blandt andet afsat midler til grønne initiativer og projekter, som giver muligheder for at forbedre miljøet i Aarhus Kommune.

En stor del af disse midler er øremærket til projekter hvor kommunerne kan byde ind med projekter om alt fra skovrejsning, nye vådområder og rent drikkevand til CO2 neutrale klimaløsninger. Steen B. Andersen mener at der er oplagt at Aarhus byder ind, da kommunen gennem de sidste 6 år har haft klare og gode målsætninger på netop disse områder.

Vi ønsker at anlægge flere vådområder i kommunen for vi ved at vådområder har den fire dobbelte effekt, og at det skaber gode muligheder for naturen og mennesker, der holder af natur og frisk luft. Samtidig vil det medvirke til en reduktion af næringsstof i Aarhus bugten. Vådområder er kort sagt en rigtig miljøvenlig løsning, som vi i Aarhus Kommune skal sætte på den nationale dagsorden” Udtaler Steen B. Andersen.

Takke været forslaget om at fremskynde ansøgningerne nåede Aarhus Kommune at komme i betragtning til endnu en engsø, som i givet fald skal ligge ved siden af Egå engsø. Hvis ansøgningen havde været fire dage senere på den havde Aarhus Kommune mistet den store pulje.

Rettidig omhu fra Socialdemokraterne” Griner Steen B. Andersen.


 
Jens Joel holder valgfest 27. januar – alle er velkomne!

Den 27. januar holder europa- og international klimaordfører Jens Joel valgfest. Alle jer, der var med til at sikre, at Danmark har fået en ny regering, har fortjent en fest! Der vil være god stemning, masser af socialdemokrater og en gratis velkomstøl eller to til de første.

Rådmand Kristian Würtz deltager – som han siger:

Jeg synes, det er en god mulighed for at fejre, at vi igen har en socialdemokratisk-ledet regering, og at min gode kammerat Jens Joel blev valgt til Folketinget. Samtidig bør vi denne aften hæve vores glas til det tætte og meget gode samarbejde, byrådsgruppen har med den socialdemokratiske folketingsgruppe og vores ministre.

Udover valgfesten er der et borgermøde med Jens Joel, hvor du har mulighed for at spørge ind til EU-formandskab, de internationale klimavisioner og regeringens politik generelt.

Tid og sted
Valgfest: Fredag den 27. januar kl. 20 på HeadQuarters, Valdemarsgade 1 - lige ved Musikhuset.

Borgermøde: Fredag den 27. januar kl. 17 i DSU's lokaler - Amaliegade 27, 8000 Aarhus C


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er også på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.