Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

S vil stramme op på sociale klausuler

Socialdemokraterne har sammen med SF stillet forslag om en skærpelse af de sociale klausuler, der har været en succes siden indførelsen af de første klausuler i 2006

Aarhus kommune har siden 2006 arbejdet med sociale klausuler, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår ved kommunale udbudsopgaver.

De sociale klausuler har virket efter hensigten, men Socialdemokraterne mener der er behov for en skærpelse af reglerne, som følge af den øgede andel af udenlandsk arbejdskraft og virksomheder i Danmark og Aarhus-området.

De nuværende klausuler sikrer løn- og arbejdsvilkår i alle udbudsopgaver, der ikke er mindre gunstige end den gældende kollektive overenskomst, samt gældende praksis og lovgivning, for arbejde af samme art på samme egn.

Kernen i det nye forslag er at tilføje et såkaldt kædeansvar for entreprenøren. Kædeansvar betyder, at hovedentreprenøren har ansvaret for, at også underentreprenører overholder de klausuler vi har i Aarhus og ansvaret for, at alle medarbejdere bliver orienteret om deres arbejdsvilkår.

Samtidig skal entreprenøren, hvis kommunen beder om det, kunne dokumentere, at kommunens klausuler er overholdt. Manglende dokumentation, samt manglende overholdelse af de sociale klausuler, kan sanktioneres med dagbøder og i sidste ende opsigelse af kontrakten.

Medforslagsstiller Tatiana Hjorth Sørensen fra Socialdemokraterne siger:

”Det handler om at sikre overenskomstmæssige vilkår for alle medarbejdere, der er tilknyttet opgaver for Aarhus Kommune og det handler om at forhindre, at social dumping underminerer det danske arbejdsmarked.

Vi interesserer os for mere end det færdige produkt, det færdige bygningsværk eller den enkelte tjenesteydelse – vi interesserer os også for mennesket bag – altså dét menneske som leverer den direkte ydelse. Derfor er vi også glade for, at vi med det her forslag har mulighed for at sikre ordentlige vilkår for ikke mindst de arbejdere, der hver dag knokler for at bygge Aarhus om til en endnu større, bedre og mere attraktiv by samtidig med, at vi sikrer vores lokale virksomheder fair konkurrencevilkår.

Vi er stolte over at Aarhus er gået forrest i spørgsmålet om sociale klausuler, og med dette forslag sikrer vi os, at Aarhus fortsat er en forgangskommune i kampen mod social dumping.”


 
Brud på randzonelov er ikke acceptabelt

Socialdemokraterne stillede en 10-dages-forespørgelse til Bünyamin Simsek i forbindelse med at nogle landmænd og landbrugsorganisationer meldte ud, at de ikke ønsker at overholde den gældende danske lovgivning i forhold til dyrkning af de såkaldte randzoner.

Læs videre på www.siak.dk


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.