Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Kære Socialdemokrater

Vi håber, I er kommet godt over valgkampen og er kommet godt ind i det nye år. En ny socialdemokratisk gruppe er etableret, og de tog hul på arbejdet ved første byrådsmøde i sidste uge.

Se den nye byrådsgruppe her


2014 bliver et stærkt år for frivillighed

Aarhus Kommune indgår partnerskab med det nationale Frivilligråd. Formålet er at styrke samspillet mellem kommunen, borgere, foreninger og frivillige, så aarhusianerne i fællesskab kan skabe en ny og bedre velfærd.

Frivilligheden har det godt i Aarhus. Mange aarhusianere bidrager med frivillige kræfter for at gøre livet i Aarhus bedre for de, der trænger. Den flotte frivillige indsats og borgernes engagement og ansvar er langt hen ad vejen en forudsætning for videreudvikling af velfærdssamfundet.

”Erfaringerne i Aarhus Kommune viser, at borgerne ønsker at deltage og bidrage, tage ansvar, blive hørt og blive taget alvorligt. Det handler om aktivt medborgerskab. Om at vi sammen bliver dygtigere til, at håndtere de velfærdsudfordringer, vi står med nu og vil møde i fremtiden,” siger borgmester Jacob Bundsgaard

Med et nyt Medborgerskabsudvalg som primus motor vil kommunen videreudvikle en ny samarbejdsform mellem borgere, bysamfund, kommune og politikere. Medborgerskabsudvalget er nedsat for en toårig periode og sammensættes af politikere fra alle partier i byrådet og lige så mange borgere. Udvalget starter sit arbejde i det tidlige forår, og så snart de otte borgere er på plads, tager man i fællesskab fat på at udforske og etablere nye former for borgersamarbejde og inddragelse af civilsamfundet. Udvalget får også til opgave at udarbejde forslag til en medborgerskabspolitik.

Det arbejde er Frivilligrådet stærkt interesseret i at følge – bl.a. for at få lejlighed til at følge og lære af konkrete cases om partnerskaber mellem kommunen og civilsamfundet, og for at kunne sammenholde de erfaringer man gør sig i forskellige kommuner. Formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann udtaler:

Gennem en række strategiske og praktiske mål er ambitionen styrke både de frivillige foreninger og kommunens forudsætninger og motivation for at samarbejde. Partnerskabet fortsætter indtil d. 31. januar 2015.


 
Aftale om togfonden gavner Aarhus

Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune glæder sig over, at timemodellen på togdriften nu bliver en realitet.

Læs mere her


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester Jacob Bundsgaard på facebook.