Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Partier justerer forlig om skolestruktur efter høring

Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre i Aarhus Byråd er i dag blevet enige om et tillæg til aftalen om en ny skolestruktur i Aarhus. Med tillægget er der sikret ro om skolestrukturen i Aarhus i en årrække.

Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge, er tilfreds med aftalen, som overordnet set veksler ledige kvadratmeter til bedre undervisning.

Det er vanskeligt, men nødvendigt at ændre skolestrukturen i Aarhus. Vanskeligt, fordi vi med ændrede skoler ikke kan undgå at forandre hverdagen for elever, medarbejdere, ledere og forældre. Og nødvendigt, fordi vi nogle steder har svært ved at fylde lokalerne op, mens det andre steder er svært at være der. Griber vi ikke ind nu og lukker skoler, vil vi i stedet være nødt til at fyre lærere og skære i folkeskolens kerneydelse, undervisningen,” siger Kristian Würtz

Tillægget til aftalen ligger i forlængelse af en offentlig høring, som viser, at der er stor opbakning til folkeskolen i Aarhus og den hverdag, som børn, medarbejdere, ledere og forældre har i og omkring skolerne i Aarhus Kommune.

Den nye aftale viderefører de grundlæggende principper for skolestrukturen i Aarhus, som partierne 14. maj 2012 lagde fast med ”Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune”. Herunder finder partierne det fortsat afgørende med lokale skoler, der som udgangspunkt dækker hele grundskoleforløbet 0.-9. klasse. Ligeledes er det afgørende for partierne, at den nye skolestruktur ses i sammenhæng med den forventede byudvikling i de kommende år og at der skabes bæredygtige specialklassemiljøer. Endelig bekræfter tillægget til aftalen 10. klasse som en central indgang til ungdomsuddannelserne.

Samtidig finder partierne det nødvendigt at nedbringe antallet af tomme kvadratmeter i skolerne for at frigøre ressourcer til at udvikle skolernes kvalitet.

Overordnet fastholder aftalen den grundlæggende struktur, som partierne aftalte 14. maj. Partierne ønsker fusioner af skolerne i Kolt/Hasselager og Vejlby/Jellebakken, en ny, fælles skole i Tranbjerg i Tranbjerg Skoles og Grønløkkeskolens bygninger, samt en flytning af Center 10 fra Frydenlundskolen til Rundhøjskolen, mens Rundhøjskolen fusioneres med omkringliggende skoler.

Efter høringen har vi bestræbt os på både at lytte til dem, der har råbt højt, og dem, der har hvisket til os, at vi var på gale veje. Vi har blandt andet noteret os, at man i Rundhøjskolens lokaldistrikt oplever en større tilknytning til Højbjerg-området end til Viby-området. Derfor har vi valgt at dele Rundhøjskolens skoledistrikt mellem Rosenvangskolen og nu Holme Skole frem for Viby Skole. Dette imødekommer også ønsker til skoleveje, ligesom det skaber bedre rammer for det boligsociale arbejde,” siger Kristian Würtz.

I høringen er der blevet stillet forslag om at sprede 10.-klasse-centeret, Center 10, ud på en række skoler i stedet for at udvide og flytte det til den nuværende Rundhøjskolen.

Forligskredsen lægger stor vægt på at skabe stærke faglige miljøer med en bred vifte af tilbud, som kan styrke den enkelte elevs muligheder fremadrettet. Dermed viderefører forliget den tankegang om 10.klasse-centre, som byrådet besluttede i 2008.

Erfaringerne viser, at målrettede 10.-klasses-centre støtter elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Samtidig konstaterer forligspartierne, at en samlet flytning ikke kan ske til andre skoler og at en flytning til flere skoler vil betyde, at de positive effekter ved et samlet center ikke opnås.

Samlingen af Center 10 på Rundhøjskolen med 10. klasser fra Rundhøjskolen og Vestergårdskolen er således fortsat et tiltag, der skaber et stærkt ungdomsmiljø med solid faglig profil og et intensiveret samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Aftalen medfører, at Frydenlundskolen, Vejlby Skole og Kolt Skole forudsættes solgt, hvilket vil indbringe en betragtelig anlægsindtægt, som forbliver på skoleområdet. Forligspartierne understreger, at der dermed skabes mulighed for fremtidig udvikling af folkeskolen og udbygning, hvor byens udvikling kræver det.

Den nye aftale danner nu baggrund for en byrådsindstilling, som efter behandling i byrådet i august-september sendes i otte ugers høring, inden byrådet i december vedtager strukturen endeligt.

I kan læse hele aftalen her www.aarhus.dk/skolestruktur


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.