Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Medlemsmøde om hjemløse i Aarhus

Mandag aften arrangerede inspirationsgruppen for Sociale forhold og Beskæftigelse til et medlemsmøde om hjemløse i Aarhus Kommune.

Aktivitetsmedarbejder og socialpædagog Lars Peter Levin bød velkommen og fortalter om sin arbejdsplads, Værestedet. Han fortalte om den forskel, Værestedet kan gøre, for udsatte borgere i Aarhus Kommune. Han fortalte også om de udfordringer, de står over for.

Marianne fra Socialforvaltningen fortalte om, hvordan Aarhus Kommune arbejder med den nationale hjemløsestrategi. Man forsøger blandt andet at få organiseret systemet på den rigtige måde, så ingen systemer arbejder imod hinanden. Men det handler også om, at Aarhus Kommune er kommet til at tale sammen om udsatte borgere på en anden måde.

Efter Marianne gik formand for Beskæftigelsesudvalget Hans Halvorsen på og fortalte om de muligheder og konsekvenser, som den nye kontanthjælpsreform fra 1. januar giver hjemløse og udsatte borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Herefter blev aftenens temaer debatteret.

Sørn Strand-Jensen, som er bruger af Værestedet, og som aktivt arbejder for at udvikle udsatte-området, rundede aftenen af.

De mange inputs og gode idéer fra debatten tages med videre og diskuteres i inspirationsgrupperne.


 
Lokalt samarbejde om sundhed i folkeskolen

Rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive lægger op til, at man med den nye folkeskolereform kan skabe partnerskaber og samarbejde på folkesundhedsområdet, folkeskole og lokalsamfundet imellem. Det bakker Sundhedsordfører for Socialdemokraterne Lisbeth Lauersen op om.

Læs mere her