Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Budget 2013: Godt igennem 1. behandling

Budgettet for 2013 var igennem første behandling på byrådsmødet i sidste uge. Det endelige budgetforlig forhandles på plads torsdag den 20. september

Udefrakommende faktorer, som bl.a. Regeringens aftale med KL, betyder at Aarhus kommune skal lave budgetforbedringer for 151 mio. kr. for at skabe balance i budgettet. Det er socialdemokraternes mål at langt størstedelen af disse besparelser skal findes på effektiviseringer og administration.

”Vores ypperste mål er at skåne kommunens kerneydelser, men vi må også have modet til at sige, at: Det bliver ikke let, og der kan komme serviceforringelser. Landet over er vores velfærd under pres. Det er dog vigtigt, at vi tør kigge fremad. På trods af de trænge økonomiske tider, skal vi turde investere og nytænke. Vi skal sikre, at Aarhus er en by, som også udvikler sig i fremtiden, ” udtaler politisk ordfører Lotte Cederskjold.

De socialdemokratiske prioriteter

Socialdemokraternes politiske ordfører opridser her nogle af socialdemokraternes vigtigste prioriteter for budgettet 2013.

”Socialområdet er særligt vigtigt for socialdemokraterne, som vil afvikle ventelisten for botilbud til voksen handicap og videreføre Hjemløseplanen, der mister den statslige finansiering.
Aarhus skal være grøn. Derfor er det vores ambition, at investere i energirenovering, så vi kan reducere vores udledning af CO2 og dermed komme et skridt nærmere vores målsætning om at være CO2-neutrale i 2030.

Socialdemokraterne vil sikre dagtilbud og skoler, hvor børnene trives. Det er vigtigt, at de aarhusianske forældre kan gå på arbejde i tryg forvisning om at deres børn har det godt. Samtidig skal der satses på en tidlig og effektiv sprog indsats, som ruster børnene til deres skolegang og resten af livet.

Aarhus er en by i vækst, hvilket medfører, at vi har behov for at investere i anlæg. Det gælder både i forhold til de bynære havnearealer, infrastruktur, nye boliger, renoveringer m.v. Anlægsloftet på 15,5 mia. begrænser denne målsætning, dog er der allerede er udmøntet til f.eks. Multimediehuset, letbanen, Marselistunnelen, daginstitutioner, infrastruktur osv.”

Investeringsmodeller er centrale i budgettet

Lotte Cederskjold pointere vigtigheden af at Aarhus forsat udvilker sig og skaber vækst selvom den økonomiske krise presser kommunens økonomi.

”På trods af den økonomiske krise er det vigtigt for socialdemokraterne at vi fortsat udvikler byen. Det skal vi gøre ved at investere. Vi prøver at gå foran på beskæftigelsesområdet med investeringsmodeller, hvor vi investerer i at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Vi vil investere i mennesker for at ruste os til fremtiden. Et tiltag vi gerne ser udmøntet inden for andre af kommunens områder.”

Socialdemokratisk ønske om bredt forlig

Det er for Socialdemokraterne også en topprioritet at sikre et bredt samarbejde i byrådet. Paritet appellerer til, at byrådets partier finder sammen i et bredt samarbejde om at styre Aarhus igennem en svær tid.

”Vi vil tage ansvar og indgå konstruktivt i forhandlingerne, så vi i fællesskab kan finde løsninger, der kan skabe en forsat balance i økonomien. Vores håb er, at alle vil være med til at tage ansvaret for dette års budget, ” udtaler Lotte Cederskjold.

FAKTA

Sådan er de kommunale besparelser på ca. 150 mio. kr. forholdsmæssigt fordelt på magistratsafdelingerne i 2013:

Sociale Forhold og Beskæftigelse: 36, 353 mio.
Teknik og Miljø: 8,746 mio.
Sundhed og Omsorg: 34,791 mio.
Kultur og Borgerservice: 8, 198 mio.
Børn og Unge: 59,479 mio.
Borgmesterens Afdeling: 2,932 mio.
 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.