Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Samlet byråd vil styrke borgerkontakten

Et samlet byråd øger servicen og styrker borgerinddragelsen i aftale om den fremtidige organisering af Aarhus Kommune. Det glæder Socialdemokraterne, som dog gerne så, at aftalen havde været mere ambitiøs og indført en enhedsforvaltning

Den 19. marts indgik alle byrådets 31 medlemmer en aftale, der sikrer at Aarhus kommune i fremtiden inddrager borgerne mere, end det er tilfældet i dag.

Den øgede borgerkontakten skal bl.a. ske gennem en 24-timers service. Den indebærer, at en borger på hverdage kontaktes inden for 24 timer, efter at en henvendelse eller klage er modtaget. Der skal også indføres en track and trace ordning, som vi kender det fra postpakkerne. Det skal gøre det lettere for borgeren, at følge med i hvor langt hendes sag er i behandlingen.

Aftale skaber mere åbenhed
Rådmand Kristian Würtz, sad med I Styreforms- og Strukturudvalget, der siden februar 2012 har arbejdet med reformen:

”Aftalen er god, fordi at et samlet byråd ønsker mere inddragelse, mere åbenhed og mere lydhørhed overfor borgerne. Både når det gælder udvikling af den kommunale service og det lokale demokrati.

Hele borgerinddragelsesdelen har også været nyskabende. Foreninger, borger og virksomheder gav deres input med under et weekendforløb i februar. Vi har fået de mange forslag med og lavet en aftale, som i høj grad styrker åbenhed og borgerinddragelse i kommunen.”

Socialdemokraterne vil fortsætte udviklingen
Politisk ordfører Lotte Cederskjold siger om aftalen:

”Vi ville gerne have haft en mere ambitiøs aftale og have indført enhedsforvaltning. På den måde kunne vi frigøre mere til den nære velfærd, end de 25 millioner aftalen giver nu. Det var de andre partier desværre ikke interesseret i, og derfor kunne vi ikke gå længere. Men med aftalen er vi inde på det rigtige spor og vi vil fortsætte med at udvikle en kommune, der arbejder bedre for borgerne.”

Aftalen er nu i offentlighøring indtil den 19. april. Du kan læse aftalen her: Aarhus.dk/organisering


 
Flere folkeskoleelever søger de tekniske erhvervsuddannelser

Tilbagegangen for de tekniske erhvervsuddannelser er stoppet. Det er en udvikling som glæder rådmand Hans Halvorsen, da der i fremtiden bliver stor efterspørgsel efter unge med netop disse fagligheder

Læs videre på www.siak.dk


 
Nedsat klubkontingent i udsatte områder skal fortsætte

Siden Byrådet i 2010 vedtog at nedsætte kontingentet for fritids- og ungdomsklubmedlemmerne i de udsatte boligområder er medlemmerne strømmet til. Til sommer udløber beslutningen, men Socialdemokraterne vil fortsætte succesen, som har givet et bedre fritidsliv i områderne

Læs mere på www.siak.dk


 
Byrådsmedlem tog et døgn på plejehjem

Byrådsmedlem Hanne Vinther besøgte den 15. marts Lokalcenter Hasle for at få et indblik i hverdagen på et plejehjem. Besøget varede et døgn og gav inspiration til arbejdet i Sundheds- og Omsorgsudvalget

Læs mere på www.siak.dkStøt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.