Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Byrådet har startet 1. behandling af budgettet for 2014-17

Torsdag 12. september startede byrådet de forhandlinger, der skal sætte rammerne for Aarhus Kommune i 2014 - 2017. Socialdemokraterne slog fast, at Aarhus er kommet styrket ud af krisen, og at de vil tage hånd om socialområdet og folkeskolen.

Aarhus har en stærk økonomi og er godt rustet til fremtiden.

Det var budskabet fra socialdemokraternes og politisk ordfører, Lotte Cederskjolds budgettale.

”Vi har gennem den verdensomspændende økonomiske krise bibeholdt et højt investeringsniveau, og dermed medvirket til at holde beskæftigelsen oppe. Og vi vil fortsætte det høje investeringsniveau. Vi vil investere i byggeri af daginstitutioner, en helt ny skole og plejeboliger,” sagde Lotte Cederskjold bl.a. i Socialdemokraterne budgettale.

Socialdemokraterne tager hånd om socialområdet
Lotte Cederskjold lagde i Socialdemokraternes budgettale også vægt på, at de vil prioritere socialområdet højt.

”Gennem hårdt arbejde er det lykkedes at genskabe den økonomiske balance på det sociale område. For at muliggøre den fortsatte udvikling udvikling er det afgørende for Socialdemokraterne, at vi prioriterer gældsanering af det sociale område. Vi vil simpelthen fjerne gælden i ét hug og herved skabe en situation, hvor det sociale område kan få en frisk start.”

En del af indsatsen vil være en prioritering af Hjemløseplanen, midler til handicaphjælperordningen og afvikling af ventelisten til botilbud for voksne med handicap og bostøtten.

Et Aarhus i arbejde
Socialdemokraterne lagde på byrådsmødet vægt på en aktiv beskæftigelsesindsats. Her skal bl.a. en styrket ungeindsats sikre, at borgerne i Aarhus kan forsøge sig selv.

”Arbejdspladser og et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for byens udvikling. Ikke alene af hensyn til vækst og indtægter, men i høj grad også af hensyn til den enkelte borger.”

Den 19. september forhandler byrådets partier det endelige budget. Læs mere på www.Aarhus.dk/budget


 
Socialdemokraterne vil styrke fremtidens folkeskole

Rådmand Kristian Würtz har i forslaget til Aarhus Kommunes budget for 2014-17 fremlagt finansiering af reformen i Aarhus. Forslaget indebærer, at byrådet afsætter yderligere 44 millioner kroner hvert år til folkeskolen, hvoraf de 24 millioner kroner kommer fra Staten.

Læs mere på www.siak.dk


 
Aarhus investerer i bærdygtig energi

Mindst 25 procent af kommunens strømforbrug skal komme fra vindkraft i fermtiden. Dermed har Aarhus Kommune en ambition om at være den første WindMade-kommune i verden. Det betyder, at Aarhus fortsat kan profilere sig på at være en innovativ by og slår sig fast som verdens vindmøllehovedstad.

Læs mere på www.siak.dk


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.