Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

En stram, men fornuftig økonomiaftale for kommunerne

Borgmester Jacob Bundsgaard er tilfreds med den indgående økonomiaftale mellem regeringen og KL, men understreger at der kun er økonomi til at fastholde serviceniveauet.

KL’s bestyrelse godkendte den 4. juni en aftale med regeringen om kommunernes økonomi i 2015. Aftalen fokuserer - udover de økonomiske rammer - på det fortsatte arbejde med at modernisere den offentlige sektor og på de reformer, der gennemføres på en række områder.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger om aftalen:

”Jeg er tilfreds med, at forudsætningerne i vores budget ser ud til at holde. Udgangspunktet er at vi kan fastholde vores serviceniveau, selvom det er en stram aftale. Nu skal vi have beregnet de konkrete konsekvenser for økonomien i Aarhus Kommune, som forventes at være klar på den anden side af sommerferien. Desuden er der en række initiativer i aftalen, der på sigt kan give en bedre service for både borgere og virksomheder. Alt i alt er det en stram, men fornuftig økonomisk aftale."

”KL og regeringen har i forbindelse med aftalen drøftet reformen af beskæftigelsesområdet, og vi er i kommunerne klar til at tage vores del af ansvaret. Reformen vil være med til at afbureaukratisere området, og regeringens udspil til en omlægning af de kommunale refusioner er grundlæggende fornuftigt: Kommunerne får klare og entydige incitamenter til at få ledige i jobs så hurtigt som muligt,” siger borgmester Jacob Bundsgaard.


 
S-politikere ønsker pesticidforbud i særligt følsomme drikkevandsområder

Socialdemokraterne i Aarhus opfordrer politikerne på Christiansborg til at undersøge mulighederne for forbud af pesticider i særligt følsomme drikke-vandsområder i Aarhus.

Læs mere her