Har du problemer med at læse mailen klik? her
 

Endelig fattigdomsgrænse i Aarhus

Efter meget debat har byrådet langt om længe indført en fattigdomsgrænse i Aarhus Kommune. Byrådet har besluttet, at fattigdomsgrænsen skal svare til OECD’s fattigdomsgrænse. OECD’s fattigdomsmål er bredt anerkendt i internationale sammenhænge og er dermed oplagt i forhold til en lokal fattigdomsgrænse i Aarhus. Socialdemokraternes politiske ordfører, Lotte Cederskjold, er meget tilfreds med, at det nu lykkes at indføre en lokal fattigdomsgrænse:

”Vi har kæmpet for at få denne fattigdomsgrænse igennem og er utroligt tilfredse med, at det nu endelig er vedtaget og dermed en realitet. Vi skal ikke lukke øjnene for fattigdomsproblemerne, men derimod se realiteterne i øjnene og gøre noget ved det. Vi skal turde handle politisk!

En fattigdomsgrænse sikrer ikke, i sig selv, at vi redder folk ud af fattigdom, men den giver os et overblik over omfanget af fattigdomsproblemet i Aarhus Kommune samt et overblik hvor problemerne er størst.

Dét vi som kommune kan gøre, er at skaffe folk et indtægtsgrundlag - og det skal vi! Fattigdomsgrænsenskal hjælpe os med at målrette vores beskæftigelses- og uddannelsesindsatstil de steder hvor det give mest mening.”


Aarhus kommune er på forkant med Regeringen, der i øjeblikket arbejder på at indfører en officiel fattigdomsgrænse i hele landet.


 
Aarhus etablerer MultifunC-institution for unge efter svensk og norsk forbillede

Byrådet behandlede onsdag aften et forslag fra rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen, om at indgå en partnerskabsaftale med Herning Kommune og Region Midtjylland om fælles etablering og drift af en MultifunC-institution.

MultifunC-institutionen, er et behandlingstilbud til unge mennesker med adfærdsvanskeligheder, som er udadreagerende, og som har brug for et særligt tilrettelagt forløb med støtte og behandling. Der vil blive 8 døgnpladser samt 5 udslusningspladser til unge i alderen 14-18 år.

Multifunc-behandlingsmetoden betyder multifunktionel behandling i institution og nærmiljø, og metoden er kendt fra Norge og Sverige. Behandlingen foregår i tre faser, med fokus på udredning, institutionsophold samt efterfølgende udslusning og støtte.

Rådmand Hans Halvorsen udtaler:
"Målet er at give de unge mennesker redskaber til at begå sig i skole, fritidsklub og i familien og at de efter et forløb på 6-9 måneder kan udsluses igen til eget miljø."

Han understreger, at multifunC er ikke en mirakelløsning:

"Men det kan give unge mennesker et bedre liv. Unge mennesker som i de flestes tilfælde har været svigtede gennem hele livet. Dem har vi en særlig forpligtelse til at gøre noget for og vi ved fra Sverige og Norge, at denne behandlingsform giver gode resultater. Samtidig er det en mulighed for, at vi kan forebygge både kriminalitet og at disse unge mennesker ender på kanten af samfundet uden chance for job og et værdigt liv. Kort sagt skal de lære at være en del af samfundet. Derfor er jeg på Kommunens vegne meget glad for, at vi nu får mulighed for at hjælpe unge mennesker i deres nærmiljø. Samtidig ser jeg frem til et nyt og spændende samarbejde med både Herning Kommune og Region Midtjylland om dette projekt".

Sagen er nu sendt til udvalgsbehandling og forventes færdigbehandlet på et af de kommende byrådsmøder.


 
Anlægskonference 2012

Den 7. februar 2012 afholder byrådet en intern anlægskonference.

Anlægskonferencen er indledningen på den samlede budgetproces. Byrådet vil på konferencen få mulighed for tidligt i budgetprocessen at drøfte overordnede udfordringer, dilemmaer samt finansieringsmuligheder. Endvidere vil der blive mulighed for at udpege temaer til videre drøftelse og analyse.

Drøftelserne på konferencen vil danne grundlag for de videre forhandlinger om budgettet for 2013-2016. Anlægsplanerne skal også ses i sammenhæng med den økonomiske situation, som vil være kendt i august måned, når alle konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er kendt

Læs mere


 
Støt og følg os på facebook

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er kommet på facebook. Støt og følg dine 14 byrådsmedlemmers arbejde for et helt Aarhus.

Klik ”synes godt om” og modtag løbende opdateringer fra din byrådsgruppe.

Du kan også støtte vores borgmester, Jacob Bundsgaard, på facebook.